โอกิลวี่ตั้งแม่ทัพใหม่ รับมือโฆษณายุคดิจิทัล ดิสรัปต์

นับเป็นช่วงท้าทายของเอเยนซี่โฆษณา ที่ต้องรับมือกับโลกดิจิทัล ที่ส่งผลให้การเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการควบรวมกิจการเพื่อให้ได้ทีมงานด้านดิจิทัล รวมถึงการตั้งผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และครีเอทีฟ ขึ้นมาเป็นแม่ทัพ

ล่าสุด กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งผู้บริหารใหม่ กัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive) เพื่อนำทัพขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ที่จะใช้ 3 ปัจจัยหลัก คือ ข้อมูล (Data) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์การตลาดสมัยใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลครองตลาด (Digital Disruption)

นพดล ศรีเกียรติขจร ประธานร่วม กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตามที่ได้ประกาศกลยุทธ์ในการใช้ Data. Creativity. Technology เป็นแกนหลักในการพัฒนาโซลูชั่นการสื่อสารให้ลูกค้า จำเป็นต้องมีแม่ทัพที่มีประสบการณ์ มีความสามารถสูงเพื่อขับเคลื่อนทีมงานที่มีความหลากหลายให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างแข็งแรง

“คุณกัณฑ์พงษ์มีประสบการณ์รอบด้านทั้งในการใช้ดาต้าและเทคโนโลยีในการพลิกโฉมแบรนด์ชั้นนำ และการบริหาร เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของคุณกัณฑ์พงษ์จะช่วยให้โอกิลวี่มีความพร้อม สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้า และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จมากขึ้นไปอีก”

กัณฑ์พงษ์ มีประสบการณ์ในการทำงานกับเอเจนซี่ รวมถึงกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้านการให้คำปรึกษา การวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ให้แก่บริษัทชั้นนำมากมายในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ไอที การเงินการธนาคาร รีเทล สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์.