หนีฝุ่นพิษ LINE ให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ MBK ให้คนท้อง-มีโรคประจำตัว ลาหยุดได้

แจกหน้ากาก N95 ไม่พอ มาตรการดูแลพนักงาน ท่ามกลางวิกฤติพิษฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบ

หลังจากที่ธนาคารเกือบทุกแห่ง ออกประกาศดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง จนส่งผลต่อสุขภาพ ธนาคารต่างๆ ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคาร SME ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงให้พนักงานอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีลูกเล็กไม่มีคนเลี้ยง เพราะโรงเรียนปิด สามารถทำงานที่บ้านได้ โดยมีระยะเวลาแตกต่างกันไป

จากนั้น ก็เริ่มขยายมายังศูนย์การค้า และองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ได้ออกมาตรการดูแลพนักงาน

LINE ให้ทำงานที่บ้าน อาทิตย์ละ 1 วัน

ไลน์ ประเทศไทย ออกนโยบาย ให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ โดยจะเริ่มทดลองใช้นโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากบ้านได้เป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เป็นต้นไป พนักงานสามารถขออนุญาตต่อหัวหน้าทีมเพื่อทำงานที่บ้านได้ 1 วันต่อสัปดาห์โดย หลังจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม

ศูนย์การค้า MBK ให้หยุดไม่ถือเป็นวันลา

ทางด้านศูนย์การค้า MBK Center โดย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีมาตรการดูแลพนักงานออกมาต่อเนื่อง เช่น แจกหน้ากากอนามัย N95 รณรงค์ให้พนักงาน Car Pool ลดการใช้รถยนต์ ไป-กลับเส้นทางเดียวกันเดินทางร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้พนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ อาทิ พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ พนักงานที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ หรือโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องมาจากฝุ่นละอองเป็นพิษ รวมถึงพนักงานที่มีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ สามารถลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่มีผลกระทบกับวันลาประจำปี

ส่วนอาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศจากหัวฉีดจำนวน 4 หัว บริเวณชั้น 29 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส วันละ 2 รอบ เช้าและบ่ายทุกวันและจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น.