ไม่ต้องลือแล้ว! “TMB” ประกาศควบรวม “ธนชาต” เป็นทางการ ขึ้นอันดับ 6 แบงก์ไทย เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่เร็วๆ นี้

แม้ก่อนหน้านี้ TMB หรือธนาคารทหารไทย จะส่งจดหมายแจง ตลาดหลักทรัพย์ฯ” เรื่องการควบรวมกิจการ แต่ในที่สุดข่าวลือก็ไม่ได้เป็นข่าวลืออีกต่อไป เพราะล่าสุด “TMB” ประกาศควบรวมกับธนชาตอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธนาคารทหารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of Understanding) กับธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน), ING Groep N.V., บริษัททุนธนชาตจำกัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการรวมกิจการ จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่หกในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย โดยหลักๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ใน 3 ด้านคือ

1. ประโยชน์ด้านงบดุล : การรวมกิจการจะทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นจากการมีงบดุลที่เหมาะสม (Balance Sheet Optimization) ผ่านการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่สูงขึ้น และต้นทุนในการจัดหาเงินทุนที่ลดลง

2. ประโยชน์ด้านต้นทุน : การรวมกิจการจะทำให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น (Scale) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาด

3. ประโยชน์ด้านรายได้ : การรวมกิจการจะทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ อีกทั้งการดำเนินงานร่วมกัน จะทำให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

คาดว่าธุรกรรมนี้จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 130,000-140,000 ล้านบาท โดยได้เตรียมการระดมทุนทั้งการออกตราสารหนี้และการออกหุ้นเพิ่มทุน โดยเงินทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าธุรกรรม

สำหรับในส่วนการออกหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 50,000 -55,000 ล้านบาทให้แก่ทุนธนชาต และ BNS และอีก 40,000 – 45,000 ล้านบาท จะออกจำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมของ TMB

หลังจากนี้ได้เตรียมเปลี่ยน ชื่อใหม่ (Rebranding) คาดว่าชื่อจะออกมาหลังการควบรวมกิจการ ส่วนพนักงานก็จะจัดการตามความเหมาะสมต่อไป โดยธุรกรรมทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

ในวันพรุ่งนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) ทั้ง 2 ธนาคารได้เตรียมแถลงข่าวร่วมกันอย่างเป็นทางการด้วย.


ข่าวเกี่ยวเนื่อง

ทีเอ็มบี ยังไม่เคาะควบรวมธนชาต