CEO trend 2010 : สราวุฒิ สำราญทรัพย์

สราวุฒิ สำราญทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อิสดัสทรี จำกัด และบริษัทสยามซานิกาฟิตติ้งส์ จำกัด

“การติดตาม Ttrend จำเป็นมาก ยิ่งเป้าหมาย เราเป็นต้องการผู้นำ ต้องเป็นกำหนดเทรนด์ตลาด แม้ว่าวันนี้ยังไปไม่ถึงก็ตาม แต่เป้าหมายเราต้องไปให้ได้”

“เทรนด์ในปีหน้าเรื่องของ Eco จะมาแรง และเป็น Trend ของทุกสินค้า เรื่องของการประหยัด เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลูกค้าเองก็มีความต้องการ สินค้าที่เน้นเรื่องของ Eco มากขึ้น ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ต้องไปในทิศทางนี้ เช่น ประหยัดน้ำ หรือ ขั้นตอนการผลิตของสินค้าต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม”

วิธีการอัพเดตเทรนด์ เยี่ยมลูกค้า ที่เป็นร้านค้าทั่วประเทศ ศึกษาคู่แข่ง ถ้าเดินทางไปต่างประเทศ จะไปดูการโรงแรมต่างๆ ดูการออกแบบตกแต่งภายใน มีคนแนะนำไปบ้าง หรือไปเองบ้าง ถ้าไม่ติดงาน ก็จะไปเดินดูงานแฟร์ต่างๆ