เซ็นทรัลแจงเหตุไฟไหม้-สัญญาณไม่เตือน เซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้ช้อปวันนี้บ่ายสอง

ภาพจาก : ห้องไลน์กลุ่มควันและเพลิงไหม้

หลังจากวานนี้ (10 เม.ย.) เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 8 บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ (11 เม.ย.) เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ได้เข้าตรวจสอบภายในอาคาร เพื่อประเมินความปลอดภัย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

เบื้องต้นเวลา 12.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จะประเมินสถานการณ์หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากให้เปิดใช้อาคารได้ คาดว่าศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

อย่างไรก็ตาม วันนี้ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชี้แจ้งเรื่อง การทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดังนี้ เนื่องจากศูนย์การค้ามีขนาดใหญ่ มีทางออกหลายทาง จึงจำเป็นต้องใช้ระบบแบ่งการเตือน (Alarm) เป็นส่วนๆ ตามลำดับ เพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลและอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกในการอพยพ หาก Alarm ดังพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์ฯ โดยในวันเกิดเหตุ ได้มี Alarm ดังจากจุดเกิดเหตุคือชั้น B2 และบริเวณชั้น 8 เนื่องจากกลุ่มควันที่ลอยขึ้นไปตามท่อระบายควัน

นอกจากนี้ ศูนย์การค้ามีระบบตรวจจับควัน ประเมินสถานการณ์และสั่งอพยพ โดยมีมาตรการในการอพยพด้วยการประกาศเชิญคนออกจากพื้นที่ศูนย์ฯ ทันที และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกซ้อมรับมือการอพยพประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่ออพยพคนออกจากพื้นที่ทันที

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ Fireman เตรียมพร้อม Stand by ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจตราและมีตารางเวรรองรับอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้ดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดกลุ่มควันบริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ได้เกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้รีบอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันที และสามารถควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 18.10 น.

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 16 คน และพนักงานบริษัทฯ เสียชีวิต 2 คน บริษัทฯ ขอแสดงความเสีย ใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่

สำหรับสาเหตุของกลุ่มควันและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมความเสียหายสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท (Industrial All Risk Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (Public Liability Insurance) และกรมธรรม์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ จึงต้องปิดอาคารดิออฟ ฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวในวันที่ 11 เมษายน 2562

โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.และ 14.00 น. ตามลำดับ

ทางด้านโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ได้รับแจ้งจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ทางศูนย์ฯ คาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

เอสเอฟแจงได้รับกระทบกลุ่มควัน ประเมินอีกทีช่วงเที่ยง

ในส่วนของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7-9 ของศูนย์ฯ นั้น มีการได้รับผลกระทบจากกลุ่มควัน จึงต้องขอประเมินสถานการณ์ว่าจะทำการเปิดให้บริการได้หรือไม่ โดยจะเรียนแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562)


ข่าวเกี่ยวเนื่อง