สรุปค่าเสียหายไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ 80 ล้าน โรงแรมเซ็นทารา 4.5 ล้าน

จากเหตุเพลิงไมหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ บริษัทประกันภัยให้กับโครงการ ได้ชี้แจงถึงค่าเสียหาย

ในส่วนโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ไว้กับ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ในลักษณะร่วมรับประกันภัย (Co-insurance) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงัก ในสัดส่วน 24% ของวงเงินประกันภัย โดยเบื้องต้น เจนเนอราลี่ได้รับทราบตัวเลขความเสียหายส่วนของโรงแรมฯ (100%) อยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านบาท

ในส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) นั้นเจนเนอราลี่ เป็นผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จาก บมจ. เทเวศประกันภัย และ บมจ. ทิพยประกันภัย โดยมีสัดส่วนการรับประกันภัยต่อรวมกัน 16% ซึ่งตัวเลขความเสียหายเบื้องต้นในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) (100%) อยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท

โดยที่ในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของบริษัทสำรวจภัยและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบประเมินโครงสร้างวิศวกรรม เพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

“เจนเนอราลี่ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ร่วมรับประกันภัย เจนเนอราลี่พร้อมดูแลในส่วนที่เรารับประกันภัยอย่างเต็มที่ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และรอผลสรุปจากผู้สำรวจภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าว


ข่าวเกี่ยวเนื่อง