ยื่นครบแล้ว!! 3 ค่ายมือถือแจ้งใช้สิทธิยืดหนี้จ่ายคลื่น 900 MHz

คำสั่ง คสช. มาตรา 44 ขยายเวลาจ่ายค่าคลื่น 900 MHz ออกไปเป็น 10 ปี โดยให้ทั้ง 3 ค่ายมือ TRUE DTAC AIS ที่ต้องการใช้สิทธิ จะต้องแจ้ง กสทช. ในวันที่ 10 .. 2562

TRUE บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่น 900 MHz ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กสทช. ขอใช้สิทธิขยายเวลาจ่ายเงิน 10 ปี เมื่อวันที่ 9 .. 2562

แต่ในส่วนของการจะขอรับจัดสรรคลื่น 700 MHz TUC จะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเหมาะสมหลังมีความชัดเจน

วันนี้ (10 ..) DTAC ได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอรับสิทธิขยายระยะเวลาชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ตามมาตรา 44 แล้ว

ส่วนการเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz นั้น ดีแทคมีความเห็นว่าควรจะเลื่อนการจัดสรรออกไปจนกว่า กสทช.จะจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ดีแทคจะทำการศึกษาเงื่อนไขประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารชี้ชวนการลงทุน (IM) ที่จะออกมาในช่วงเดือน .อีกครั้ง

AIS โดย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ยื่นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอรับสิทธิขยายจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz แล้วเช่นกันวันนี้ แต่ขอพิจารณาหลักเกณฑ์รับจัดสรรคลื่น 700 MHz ซึ่ง กสทช. กำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดอีกครั้ง.