ลาก่อนโทรเลข

ชมคลิปบรรยากาศวันสุดท้ายของโทรเลขไทยที่จัดขึ้นโดยไปรษณีย์ไทย และ CAT TELECOM

ที่จัดขึ้น ณ ไปรษณีย์กลางบางรัก มีผู้คนล้นหลามให้ความสนใจมากขนาดไหน