“เครือเซ็นทรัล” รื้อโครงสร้างใหญ่ เตรียมนำ “โรบินสัน” ออกจากตลาดหลักทรัพย์ และ IPO “เซ็นทรัล รีเทล” แทน

สดๆ ร้อนๆ เมื่อคืนที่ผ่านมา (25 กรกฎาคม) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)” แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอน หุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” (Central Retail) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน 53.83%

5 อันดับผู้ถือหุ้นมากที่สุดของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 27.75%
  • บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด 26.08%
  • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7.08%
  • สำนักงานประกันสังคม 4.77%
  • นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 2.40%

รายได้และกำไรของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

  • ปี 2558 รายได้ 29,213.88 ล้านบาท กำไร 2,153.04 ล้านบาท
  • ปี 2559 รายได้ 30,767.32 ล้านบาท กำไร 2,815.08 ล้านบาท
  • ปี 2560 รายได้ 30,860.04 ล้านบาท กำไร 2,741.54 ล้านบาท
  • ปี 2561 รายได้ 32,106.68 ล้านบาท กำไร 2,936.69 ล้านบาท
  • ไตรมาส 1 ปี 2562 รายได้ 4,337.67 ล้านบาท กำไร 759.95 ล้านบาท

ขณะเดียวกันเตรียมนำ Central Retail เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ของ Central Retail ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี ให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดอย่างเป็นทางการจะเปิดเผยในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเครือเซ็นทรัลจะมีการแถลงข่าวในเรื่อง “New Central New Retail” นำโดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ, ทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และ ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข่าวเกี่ยวเนื่อง