เจาะรายได้และกำไรครึ่งปีแรก 2019 ของ “โรบินสัน” ก่อนจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปอยู่ภายใต้ Central Retail

ก่อนหน้านี้ไม่นาน บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)” เพิ่งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าจะเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อไปอยู่ภายใต้บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” (Central Retail) ที่ถือหุ้นใหญ่ 53.83% ก่อนจะเข้า IPO แทน

นี่เป็นไปตามเป้าหมายของเครือเซ็นทรัลที่กำลังพลิกโฉมประวัติศาสตร์ 72 ปีของการทำธุรกิจค้าปลีกโดยแปลเปลี่ยนจาก Family Business สู่บริษัทมหาชนเพื่อทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ : ประวัติศาสตร์ 72 ปี ต้องจารึก ถึงเวลา “เครือเซ็นทรัล” พลิกโฉม “ธุรกิจค้าปลีก” จาก Family Business สู่ “บริษัทมหาชน”

แต่ก่อนจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ มาดูกันก่อนว่าครึ่งปีแรก 2019 ที่ผ่านมาโรบินสัน มีรายได้และกำไรเท่าไหร่กันบ้าง ?

สำหรับ 6 เดือนของปี 2019 ที่ผ่านมาโรบินสัน” เปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ 1 แห่ง ที่จังหวัดพะเยา โดย ณ ปัจจุบัน มี สาขาเปิดให้บริการทั้งหมด 49 แห่งในประเทศไทย (แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 แห่ง และสาขาใน ต่างจังหวัด 38 แห่ง) และสาขาในประเทศเวียดนาม 1 แห่ง

1. รายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น 248 ล้านบาท หรือ 2.0% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็น 12,846 ล้านบาทอันเป็นผลมาจากยอดขายของสาขาใหม่

2. รายได้ค่าเช่า มีจำนวน 1,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือ 10.4% โดยมาจากการเติบโตของรายได้ค่าเช่าจากสาขาเดิมที่มีอยู่ และสาขาใหม่ที่เปิดดำเนินการในปีที่แล้ว โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเฉลี่ย (average occupancy rate) 99%

3. รายได้รวม มีจำนวน 15,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 511 ล้านบาท หรือ 3.4% โดยหลักเป็นผล จากการเติบโตของรายได้จากการขายรวม รายได้ค่าเช่า รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น

4. กำไรสุทธิมีจำนวน 1,243 ล้านบาท ลดลง 213 ล้านบาท หรือ 14.7% โดยหลักเป็นผลมาจากการบันทึกรายการพิเศษ (one-off/special items) ได้แก่

  • การรับรู้ ผลขาดทุนจากเงินลงทุนของบริษัทร่วมจำนวน 178.4 ล้านบาท
  • สำรองผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานจำนวน 49.8 ล้านบาท
  • ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทร่วมทางอ้อม ในประเทศเวียดนามจำนวน 37 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว