แผนกใหม่เคทีซี

เคทีซีตั้งแผนกใหม่หวังขยายฐานลูกค้ากลุ่ม “High Net Worth” เริ่มจริงจังกิจกรรมแรกร่วมกับสถาบันโพธาลัยเจาะกลุ่มลูกค้าผู้รักสุขภาพ

จิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการฝ่ายเน็ตเวิร์ธ มาเก็ตติ้ง “เคทีซี” หรือ บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ “สถาบันโพธาลัย” ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมทางด้านการแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ จัดแพ็คเกจสปานวดแผนไทยสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตระดับบนหรือกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพให้สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอย่างจริงจังครั้งแรกของเคทีซี หลังจากที่เปิดตัวฝ่ายเน็ตเวิร์ธ มาร์เก็ตติ้ง “เคทีซี” เมื่อปลายที 2552

แม้ว่าการใช้จ่ายของคนสมัยนี้จะลดลงก็ตาม แต่ลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธไม่ได้มีการใช้จ่ายที่น้อยลงกลับมีแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ที่ผ่านมาลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธที่มีกำลังซื้อสูงจะอยู่รวมกับลูกค้าทั่วไปมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นประจำ แต่อาจจะไม่ได้ใช้ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ซึ่งเคทีซีก็เล็งเห็นช่องว่างและพยามดึงลูกค้ากลุ่มนี้มาใช้จ่ายผ่านเคทีซี จึงได้ก่อตั้งฝ่ายเน็ตเวิร์ธ มาร์เก็ตติ้ง “เคทีซี” ขึ้นเพื่อจัดหากิจกรรมต่าง ๆ มาให้ลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ

ฝ่ายเน็ตเวิร์ธ มาเก็ตติ้ง “เคทีซี” นี้ทำหน้าที่ดึงลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธหันมาใช้จ่ายผ่านบัตรของเคทีซี โดยการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีมากกว่า 7 แสนคน ได้สมาชิกบัตรในกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธที่มีกว่าแสนคน และจัดหากิจกรรมที่โดนใจเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน เที่ยว ช็อป ดูแลตัวเอง รวมทั้งการท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมร่วมกับสถาบันโพธาลัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางเคทีซีตั้งใจเตรียมไว้ให้แต่ลูกค้าตามความสนใจของแต่ละคนอีกด้วย จิราพร ยังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ได้มีการจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นยอดขายร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่ผ่านมาแม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็ก ๆ แต่ก็มีการตอบรับจากลูกค้าเกินคาด และคาดว่าในระยะยาวจะมีลูกค้ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ธนี้เพิ่มขึ้น