“เทสโก้ โลตัส” รณรงค์คนไทย 4 ล้านคนเข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส ปีที่ 4”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในนามของ เทสโก้ โลตัส แถลงข่าว โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาทเดินหน้าต่อเนื่องกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1.67 ล้านบาท พร้อมเผยโฉมหนุ่มสาววัยทีนกลุ่ม “12 เพื่อนรักสุขภาพ” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่เชิญชวนคนไทยอย่างน้อย 4 ล้านคนทั่วประเทศ หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายยุทธพล อังกินันทน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายอันเป็นพันธกิจหลักของกระทรวงฯ คือการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการดำเนินการจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งโครงการสุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถต่อยอดในด้านต่างๆ ทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเศรษฐกิจของชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจการบรรษัท กิจการสาธารณะ บริษัท เอก – ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “สุขภาพดี ชีวีตดี กับเทสโก้ โลตัส ปีที่ 4” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังประสบความสำเร็จอย่างมากใน 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำจุดยืนของเทสโก้ โลตัส ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน ภายใต้หลัก 3 G คือ Good Health คือ สุขภาพดีกับการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและการออกกำลังกาย Good Life คือ ชีวิตดีด้วยการรู้จักใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ทำจิตใจให้เบิกบาน มีทัศนคติที่ดี Good Looking คือ บุคลิกภาพที่ดี รู้จักดูแลตัวเอง ทั้งรูปร่างหน้าตาและการแต่งกาย สร้างความมั่นใจ

โดยในปีที่ 4 นี้ เป้าหมายของเราจะท้าทายเพิ่มขึ้นอีก โดยเราจะเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศอย่างน้อย 4 ล้านคนร่วมออกกำลังกายภายใต้กิจกรรมของโครงการฯ คือการแข่งขันแอโรบิก ฟุตบอล คลินิก และเดินวิ่งเทิดพระเกียรติวันฉัตรมงคล อีกทั้งเรายังได้เพิ่มสีสันแก่การแข่งขันโดยเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1.67 ล้านบาท และคาดหวังว่า จะมีทีมแอโรบิกตัวแทนจากชุมชนทั่วประเทศอย่างน้อย 200 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้

กิจกรรมโครงการฯทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีไปสู่ลูกค้าของเรากว่า 31 ล้านคนและชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัสเชื่อมั่นว่าการสร้างสังคมที่ดีต้องทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในส่วนนี้ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ภายในงานได้เปิดตัวคนรุ่นใหม่ “12 เพื่อนรักสุขภาพ ปี4” หนุ่มสาวสุขภาพดีที่เฟ้นหาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทำหน้าที่ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ โดยเฉพาะ “การแข่งขันเต้นแอโรบิก ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1.67 ล้านบาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับประชาชนทั่วไป และ ระดับประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งจะคัดเลือกในรอบภูมิภาคก่อนจะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร

สนใจร่วมการแข่งขันแอโรบิกสมัครได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02–530–9383-4 หรือ เว็ปไซด์ www.tescolotus.com