ชีวิต “แจ็ค หม่า” หลังวางมือ บริจาค 500 ล้านอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำซีซี

กลุ่มสื่อจีน รายงานว่ามูลนิธิแจ็ค หม่า (Jack Ma Foundation) บริจาคเงิน 100 ล้านหยวน หรือราว 500 ล้านบาทให้โครงการวิจัยและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซี (Xixi National Wetland Park) ในนครหังโจว มณฑลเจ้อเจียง

พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงขนาด 10 ตารางกิโลเมตร มีประวัติความเป็นมากว่า 1,800 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของนครหังโจว

แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันได้วางมือจากการบริหารงานบริษัทไปแล้วกล่าวว่า “เราจะร่วมกับนักนิเวศวิทยาระดับโลกสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีให้เป็นเหมือนกับ Central Park ของนครนิวยอร์ก”

เมื่อปี 2552 พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Wetland of International Importance) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

“เราหวังว่าจะมีส่วนในการพิทักษ๋สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำในนครหังโจว” นายหม่า กล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิแจ็คหม่าเป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยผู้ก่อตั้งและประธานบริหารอาลีบาบากรุ๊ป มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพของมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อม มูลนิธิมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและสร้างความรับผิดชอบ เพื่อปลูกฝังรูปแบบการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการพัฒนาตนเอง

Source