เครือ CP ปรับแพ็กเกจจิ้งครั้งใหญ่ เตรียมโละพลาสติก ใช้วัสดุยั่งยืนแทน

CP เดินหน้านโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจลด ละ เลิกพลาสติก สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

กลายเป็นเทรนด์ระดับโลกที่แบรนด์ใหญ่ๆ ต่างให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลก ต่างมีนโยบายลดถุงพลาสติก และแพ็กเกจจิ้งจากพลาสติกกันมากมาย และมีการใช้วัสดุที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” CP ได้เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เตรียมใช้นโยบายด้านแพ็กเกจจิ้งตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace) และการค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent)

CPF ใช้ถาดชีวภาพแทนพลาสติก

CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ

ซึ่ง CPF มีลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนมาต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี เช่น ในปี 2556 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของ CPF ใช้ Bulk feed tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์

และในปี 2560 สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 60% ของการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต หรือคิดเป็นพลาสติกมากกว่า 8,000 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วยังได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย

และในธุรกิจสัตว์น้ำได้นำ Q-pass tank มาใช้ที่ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ลดพลาสติกได้มากกว่า 1,600 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดถุงพลาสติกใน 7-11

ในขณะที่ 7-11 ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติก ภายใต้โครงการ “7 Go Green” เป็น 4 ระยะ คือ 1. ลดการใช้ถุงพลาสติก 2. ร้านประหยัดพลังงาน 3. Green Logistic และ 4. Green Product (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

โดยโครงการ ‘ลดวันละถุง คุณทำได้’ ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดง สร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิเสธไม่รับถุงอย่างได้ผล ด้วยการ ‘เปลี่ยนถุงเป็นเงิน’ นั่นคือ เมื่อลูกค้าปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง เซเว่นฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับเครือเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นถนน นำร่องพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นสาขาต้นแบบอีกด้วย

True Coffee ใช้แก้วไบโอพลาสติก

สำหรับ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ของทรูคอฟฟี่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติกทุกเมนู เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก (PLA) จนถึงการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม

และเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่จำหน่ายภายในร้านทั้งหมดเป็นกล่องน้ำกระดาษ True Coffee ขนาด 330 มิลลิลิตร โดยจะนำร่องวางจำหน่ายให้บริการแก่ลูกค้า ณ ร้านทรูคอฟฟี่ 15 สาขา ก่อนขยายทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2561 พบว่า ประชากรโลกได้สร้างขยะปีละมากกว่า 2,000 ล้านตัน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โลกของเราจะต้องเผชิญกับของเสียเพิ่มขึ้น 70% หรือ 3,400 ล้านตันภายในปี 2593 ซึ่งขยะที่มีมากที่สุด 3 ประเภทแรก คือ อาหาร 44% กระดาษและกระดาษแข็ง 17% และพลาสติก 12% โดย 60% ของขยะทั่วโลกมาจากเอเชียและยุโรป