AIS เปิดผลประกอบการ 9 เดือนแรก ฟันกำไร 24,019 ล้าน เติบโตสูง 5.1%

AIS โชว์ผลประกอบการช่วงเก้าเดือนแรก ปี 2562 มีรายได้รวม 133,969 ล้านบาท เติบโตขึ้น 6.9% มีรายได้จากการให้บริการหลักรวมอยู่ที่ 104,883 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.2% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 24,019 ล้านบาท เติบโตขึ้น 5.1% จากปีก่อน

โดยมี Market Share เป็นอันดับ 1 ทั้งด้านรายได้และจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือที่มากที่สุด 41.6 ล้านเลขหมาย ธุรกิจเน็ตบ้าน AIS Fibre เฉพาะในไตรมาส 3 มีลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 11 ไตรมาสที่ผ่านมา มีลูกค้าปัจจุบันที่ 930,700 ราย

สำหรับภาพรวมในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้ยังคงเติบโตขึ้น 4.3% จาก
การใช้งานของลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในตลาดอยู่ที่ 41.6 ล้านเลขหมาย และมีลูกค้า 4G จำนวน 28.5 ล้านราย มีการใช้งานดาต้าของลูกค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.1 กิกะไบต์ต่อเดือน

ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre มีรายได้รอบ 9 เดือนเติบโตขึ้น 29% และในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 81,600 ราย สูงที่สุดในรอบ 11 ไตรมาส ทำให้ในปัจจุบัน AIS Fibre มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 930,700 ราย มุ่งสู่เป้าหมาย 1 ล้านราย ภายในสิ้นปีนี้