เวิร์กมั้ย? จ่อแก้ กม. เพิ่มอัตราจ่ายเงินตกงาน 75% ของค่าจ้างนาน 6 เดือน

สภาองค์การลูกจ้างฯ เสนอแก้ กมเพิ่มเงินว่างงานให้ลูกจ้างตกงานทุกกรณี 75% ของค่าจ้างนาน 6 เดือน เหตุไม่พอใช้ช่วงหางานใหม่ แม้จะถูกไล่ออกเพราะทำผิดก็ควรได้

มนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการผลักดันกฎหมายเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างตกงานว่า ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน การว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีมาตรการหรือกฎหมายมารองรับช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาลูกจ้างหรือผู้ประกันตน หากตกงานจะได้รับเงินว่างงานจากกองทุนทดแทนการว่างงาน แบ่งเงื่อนไขเป็น 3 กรณี คือ

  1. ลาออกจากงานจะได้รับเงินทดแทนการว่างงาน 30% จากค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน 
  2. กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับเงินทดแทนว่างงาน 50% ของค่าจ้างเป็นเวลา 180 วัน
  3. กรณีถูกไล่ออกมีความผิด จะไม่ได้รับอะไรเลย

ปัญหาคือ การเลิกจ้างหลายครั้งไม่ชัดเจนว่า มีความผิดจริงหรือไม่มีความผิด หลายเคสก็ต้องไปฟ้องร้องกันยาวนาน แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทันที คือ ลูกจ้าง เพราะเมื่อถูกเลิกจ้าง ตกงาน หลายคนหางานไม่ได้ แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยังจำเป็นต้องมี ขณะที่เงินทดแทนการว่างงานไม่เพียงพอ บางรายไม่ได้อีกเพราะติดเงื่อนไข 

สภาองค์การลูกจ้างฯ จึงเดินหน้าเพื่อผลักดันในการปรับแก้กฎหมายให้จ่ายเงินกรณีว่างงานแก่ลูกจ้างที่ตกงานทุกกรณีในอัตรา 75% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากเงินที่นำมาให้ลูกจ้างก็เป็นเงินที่ได้จากการสมทบในกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น 

เมื่อถามว่าหากเพิ่มอัตราเงินทดแทนว่างงาน จะมีเงินเพียงพอหรือไม่ มนัส กล่าวว่า เพียงพอ เนื่องจากกองทุนว่างงานมีถึง 2 แสนล้านบาท และที่ผ่านมามีลูกจ้างที่ใช้สิทธินี้ประมาณ 30-50% เท่านั้น ทั้งนี้กองทุนประกันสังคม นับเป็นกองทุนที่มีเงินมหาศาล รวมแล้วมีเงินถึง 1.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 3 กองทุน คือ

  1. กองทุนเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ ลาคลอด กองทุนนี้มีประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ผู้ประกันตนสมทบ 1.5% นายจ้างและรัฐบาลสมทบอีกฝ่ายละ 1.5%  
  2. กองทุนบำเหน็จบำนาญชราภาพ มีเงิน 1.8 ล้านล้านบาท ผู้ประกันตนสมทบ 3% นายจ้าง 3% แต่รัฐบาลไม่ได้สมทบ
  3. กองทุนว่างงาน มี 2 แสนล้านบาท ผู้ประกันตน นายจ้างสมทบฝ่ายละ 0.50% ส่วนรัฐบาลสมทบ 0.25%

เห็นชัดว่า ผู้ประกันตนได้จ่ายสมทบหมด จึงมีสิทธิที่จะขอเพิ่มส่วนนี้ได้ เพราะที่ผ่านมากลุ่มลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และบริษัทบอกว่ามีความผิดก็ไม่สามารถใช้ได้เลย ทั้งที่มีเงินตัวเองอยู่ด้วย.

Source