“การบินไทย” เบรกรับลูกเรือเพิ่ม จากปัจจุบันมี 6,000 คน แต่มีเครื่องบินใช้งานได้ 80 ลำ

0
309

การบินไทยเลื่อนรับสมัครลูกเรือ หลังรมต. มองว่ามีมากเกินเครื่องบิน ยันต้องปรับโครงสร้าง ยกระดับความรู้พนักงานทำงานด้านอื่นได้ 

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า

“จากที่ได้ให้ข้อสังเกต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 6,000 กว่าคน แต่มีเครื่องบินใช้งานได้ 80 กว่าลำ จากที่มีทั้งหมด 100 ลำ หากสามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และยกระดับความรู้ของพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กับเครื่องบินทุกประเภทจะสามารถลดอัตรากำลังลงได้ หากไม่ลดอัตราก็จะต้องสามารถให้พนักงานไปทำงานด้านอื่นได้ เพื่อให้การบินไทยสามารถปรับโครงสร้างและแก้ไขปัญหาต่างๆ”

เรื่องพนักงานต้อนรับ การบินไทยชี้แจงว่ามีจำนวนมากเนื่องจากเครื่องบินมีหลายรุ่น ต้องอบรมพนักงานแยกตามประเภทเครื่องบิน แต่รมต. ให้ข้อสังเกตว่าควรอบรมพนักงานให้มีความรู้กับประเภทเครื่องบินมากกว่า 1 รุ่น โดยจัดสรรเวลาในการอบรมเพิ่ม จะทำให้พนักงาน 1 คนสามารถให้บริการบนเครื่องบินหลายรุ่น

พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีการให้พนักงานออกเพื่อลดจำนวนแน่นอน

ในส่วนที่การบินไทยได้ประกาศรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 .. 2562 นั้น ล่าสุดคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยได้ประชุมมีมติให้เลื่อนการรับสมัครออกไปก่อนเพื่อทบทวนในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายประจำเป็นเรื่องใหญ่ของทุกหน่วยงานที่มีพนักงานจำนวนมากซึ่งอาจจะไม่ได้ดูให้รอบคอบทำให้เป็นภาระด้านงบประมาณ หากปรับปรุงให้ดีจะทำให้งบประมาณเหลือที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้อีก

นอกจากนี้ยังให้พิจารณาในการนำเครื่องบินที่จอดรอซ่อม เร่งรัดได้อย่างไร กรณีฝ่ายช่างของการบินไทยทำได้ ให้เร่งทำ หรือทำไม่ได้หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มจะทำอย่างไร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ ยังให้ตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น อาคารต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน ปล่อยทิ้งไว้ เช่น อาคารครัวการบิน ริมถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับเจ้เล้ง ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน นำออกให้เช่าระยะยาวได้หรือไม่ เพื่อหารายได้ หรือบางสถานีการบินที่ปิดให้บริการ ทรัพย์สินภายในต้องขายเพื่อไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษา

Source