เวียดนามเตรียมปรับ “อายุเกษียณ” จาก 60 ปี เป็น 62 ปี มีผลปีใหม่

Photo : Pixabay

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา สมัชชาแห่งชาติของเวียดนาม ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ อนุมัติการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงานครั้งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการปรับเพิ่มอายุเกษียณงาน และการเพิ่มวันหยุดราชการอีก 1 วัน

อายุเกษียณของประชาชนที่ทำงานในเวียดนามจะถูกปรับเพิ่มจากปัจจุบันที่ผู้ชายจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี และผู้หญิง 55 ปี เป็น 62 ปี และ 60 ปีตามลำดับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป ซึ่งจะปรับให้อายุเกษียณภายใต้สภาพการทำงานปกติเพิ่มเป็น 60 ปี 3 เดือน สำหรับผู้ชาย และ 55 ปี 4 เดือนสำหรับผู้หญิง

หลังจากนั้นจะค่อยๆ ทยอยปรับอายุเกษียณเพิ่มขึ้นปีละ 3 เดือน และ 4 เดือนตามลำดับ จนกระทั่งในปี 2028 ผู้ชายจะมีอายุเกษียณที่ 62 ปี และในปี 2035 ผู้หญิงจะมีอายุเกษียณครบ 60 ปี

การเกษียณอายุก่อนกำหนดจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย หรือทำงานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนัก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสามารถเกษียณได้ไม่เกิน 5 ปีหลังอายุเกษียณปกติ

รายงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในปี 2017 ระบุว่าราว 10% ของประชากรเวียดนาม มีอายุมากกว่า 60 ปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 18% และกว่า 30% ในปี 2030 และ 2050 ตามลำดับ

นอกจากนี้ภายใต้กฎหมายที่เพิ่งผ่านร่าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2021 ยังได้กำหนดให้ประชาชนที่ทำงานในเวียดนามมีวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วันเนื่องในวันชาติ เพิ่มจากเดิมที่มีวันหยุด 10 วันต่อปี