จากเหตุประท้วงฮ่องกง กลายเป็นวิวาทะในศาลเจ้าญี่ปุ่น

เหตุประท้วงในฮ่องกงลุกลามข้ามน้ำข้ามทะเล กลายเป็นวิวาทะในศาลเจ้าของญี่ปุ่น ป้ายขอพรเทพเจ้าในศาลเจ้ากลายเป็นพื้นที่ต่อสู้ทางการเมือง

ในศาลเจ้าของญี่ปุ่นจะมีป้ายขอพรที่เรียกว่า “เอมะ” 絵馬 โดยผู้ที่มาสักการะจะเขียนคำขอพรลงบนแผ่นไม้ และนำไปแขวนไว้ภายในบริเวณศาลเจ้า แต่ในศาลเจ้าหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าโคโตฮิระ 金刀比羅宮 ในจังหวัดคากาวะ ปรากฏการ “วิวาทะ” ผ่านป้ายขอพร

ป้ายขอพรหลายแผ่นที่คาดว่าเขียนโดยนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง มีข้อความสนับสนุนการประท้วง เช่น “ฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ฮ่องกง ปฏิวัติยุคสมัย” “สู้เพื่อเสรีภาพ ยืนหยัดเพื่อฮ่องกง” “5 ข้อเรียกร้อง ขาดไม่ได้แม้ข้อเดียว” แต่บนป้ายขอพรนี้ก็ได้มีผู้อื่นมา “ขีดกากบาท” ฆ่าทับบนข้อความที่สนับสนุนการประท้วงฮ่องกง

เหตุการณ์นี้มีผู้พบเห็นและนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดการวิวาทะกันต่อเนื่องจากทั้งฝั่งฮ่องกงและจีน ขณะที่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะศาลเจ้าก็ให้ความเห็นว่า การนำเรื่องการเมืองมาสู่สถานที่ของเทพเจ้าไม่ใช่เรื่องเหมาะสม

ทางศาลเจ้าได้รับรู้เรื่องดังกล่าว และได้นำป้ายขอพรที่เป็นประเด็นออกไป แต่เนื่องจากไม่มีผู้เสียหาย จึงไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ แต่ทางศาลเจ้าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตรา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก

Source