รู้จัก “ศาลออนไลน์” ในประเทศจีน ส่งเอกสารผ่าน WeChat ลดเวลาดำเนินคดีเกือบ 50%

ศาลอินเทอร์เน็ตมีอยู่จริง! ตอนนี้มีอยู่ในนครหางโจว ปักกิ่ง และกว่างโจว ประเทศจีน ได้พิจารณาคดีกว่าเกือบ 1.2 แสนคดี เมื่อนับถึงวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งลดเวลาการดำเนินคดีลงเกือบ 50%

ศาลอินเทอร์เน็ต หรือศาลออนไลน์ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออก เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2017 หลังจากนั้นนครหลวงปักกิ่ง และนครกว่างโจว มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ ได้ก่อตั้งศาลออนไลน์ในเดือนกันยายน 2018

วิธีการดำเนินการนั้น ศาลออนไลน์ได้รับเอกสารต่างๆ จำนวน 96,857 ฉบับ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันรับส่งข้อความวีแชต (WeChat) ข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ และบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของศาลออนไลน์

โดยที่ The White Paper on Chinese Courts and Internet Judiciary ระบุว่าศาลอินเทอร์เน็ตใช้เวลาพิจารณาคดี 45 นาที และปิดคดีใน 38 วัน ซึ่ง 98% ของผู้เกี่ยวข้องยอมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยไม่ยื่นอุทธรณ์

หลี่ซ่าวผิง รองประธานศาลประชาชนสูงสุด ระบุว่าศาลออนไลน์ทั้งสามแห่งได้สั่งสมประสบการณ์ที่สามารถถอดเป็นบทเรียนและส่งเสริมต่อไป โดยเฉพาะการดำเนินคดี การพัฒนาแพลตฟอร์ม แนวทางการทำคดี การใช้เทคโนโลยี และการปกครองออนไลน์

Source