ไม่ต้องแลกเหรียญ? BTS ผู้โดยสารทะลุ 1 ล้านคน/วัน เตรียมติดเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติทุกสถานี

รถไฟฟ้า BTS มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1 ล้านเที่ยวคนต่อวัน เตรียมติดเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติทุกสถานีจากปัจจุบันมี 127 เครื่อง ใน 48 สถานี รองรับการชำระเงินหลากหลาย ไม่ต้องแลกเหรียญที่เคาน์เตอร์

เมื่อมีผู้โดยสารมากขึ้น ทำให้มีผู้ใช้บริการเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (Ticket Vending Machine หรือ TVM) เพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดมียอดใช้เฉลี่ย 1,619,599 ครั้งต่อเดือน สำหรับสถานีที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับ คือ สถานีสยาม สถานีห้าแยกลาดพร้าว และสถานีสุรศักดิ์ จากปริมาณผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น

BTS จึงได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการชำระเงินได้หลากรูปแบบ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้งานที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัตินั้นสามารถเติมเที่ยวเดินทางได้ทั้งธนบัตรและเหรียญ ส่วนการเติมเงินในบัตรจะรับเฉพาะธนบัตร ซึ่งสามารถเติมเงินได้สูงสุดมากถึง 4,000 บาทต่อบัตร 1 ใบ เครื่องจำหน่ายตั๋วนี้ไม่ได้ออกแบบให้มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัวเครื่อง ดังนั้น หากผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อเติมเงิน หรือเติมเที่ยวได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี

การติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบใหม่นี้ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วทั้งหมด 127 เครื่อง ใน 48 สถานี รวมส่วนต่อขยาย ในอนาคตเมื่อส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเปิดถึงสถานีคูคตจะมีเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติเพิ่มอีก 55 เครื่อง ทำให้มีเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติรวมทั้งสิ้น 182 เครื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Source