แค่ปีเดียว! จีนสร้างรถไฟในเขตเมืองยาว 968.77 กม. ในปี 2019 พร้อมเพิ่มงบอีก 1 ล้านล้านบาท

รายงานของสมาคมรถไฟใต้ดินแห่งประเทศจีน (CAMET) ระบุว่า ในปี 2019 เพียงปีเดียว เมืองต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ได้สร้างระบบขนส่งทางรางในเมืองเป็นระยะทางยาว 968.77 กิโลเมตร

โดยจนถึงสิ้นปี 2019 เมืองทั่วประเทศจีนจำนวน 40 เมืองได้ให้บริการระบบขนส่งทางรางแก่ประชาชน เป็นระยะทางรวมทั้งหมด 6,730.27 กิโลเมตร

รถไฟใต้ดินเป็นระบบขนส่งทางรางที่มีสัดส่วนมากที่สุดในบรรดาการขนส่งทางรางในเมืองทุกประเภท โดยความยาวของทางรถไฟใต้ดินในปี 2019 อยู่ที่ 5,187.02 กิโลเมตร คิดเป็นอัตราส่วน 77.07% ของการขนส่งทางรางทั้งหมด ขณะที่ระบบขนส่งมวลชนเร็วย่านใจกลางเมืองมีความยาว 715.61 กิโลเมตร คิดเป็น 10.63% ของทั้งหมด

มหานครที่มีระบบขนส่งทางรางในเมืองที่ยาวที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กว่างโจว เฉิงตู และหนานจิง

ทั้งนี้ เมื่อปี 2019 คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีน ได้อนุมัติโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการใหม่ในเมืองเจิ้งโจว เมืองซีอาน และเมืองเฉิงตู โดยใช้เงินลงทุนรวม 3.42 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.48 ล้านล้านบาท)

Source