ญี่ปุ่นอัดฉีด 30 ล้านเยนแก่ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย กู้วิกฤตสินค้าขาดตลาด

Photo : Shutterstock
รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้เงินสนับสนุนพร้อมชุดมาตรการช่วยเหลือ กับบรรดาผู้ผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพื่อแก้ไขการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทั่วญี่ปุ่น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บรรดาผู้ผลิตกำลังทำการผลิตทั้งวันทั้งคืนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ร้านค้าต่าง ๆ จำกัดการซื้อเพียงคนละ 1 ชิ้น แต่ก็ยังแทบหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลย

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น กังวลว่าหน้ากากอนามัยอาจจะขาดแคลนต่อไป ถ้าความต้องการยังคงสูงอยู่ ดังนั้น ทางกระทรวงจึงตัดสินใจที่จะให้เงินช่วยเหลือต่อบรรดาผู้ผลิตเพื่อให้ลงทุนในสายการผลิตมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้เงินอุดหนุนไม่เกิน 30 ล้านเยนต่อสายการผลิต พร้อมเงินอุดหนุน 2 ใน 3 ของต้นทุน สำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ และ 3 ใน 4 ของต้นทุนสำหรับผู้ผลิตรายย่อย

รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนนี้กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากนี้ยังจะรับซื้อสินค้าคงคลังส่วนเกินด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่า หน้ากากอนามัยจะถูกส่งเข้าสู่ตลาดกว่า 100 ล้านชิ้นต่อสัปดาห์ และคาดว่าจะบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนลงได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ หน้ากากที่ขายในญี่ปุ่นราว 30% เท่านั้นที่ผลิตในญี่ปุ่น ส่วนอีก 70% นั้นผลิตในจีน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่งสินค้าภายในจีนรวมถึงการส่งออกมาญี่ปุ่นอีกด้วย

Source