ไม่ต้องไปไกล! ขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ที่ ธ.ก.ส. ได้แล้ว ค่าธรรมเนียม 1% ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้

Photo : Shutterstock
กองสลากฯ เปิดให้ผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัลรองลงมา นำสลากไปขึ้นเงินได้ที่ ...ทุกสาขา ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มี.. เป็นต้นไป ชูถูกกว่าขึ้นเงินผ่านพ่อค้ารับซื้อรางวัล แต่คนที่ลืมตรวจหวยงวดก่อน หรือคนที่ถูกรางวัลที่ 1 ต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากฯ สนามบินน้ำเหมือนเดิม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เป็นตัวแทนรับขึ้นรางวัลสลาก ผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร 1,272 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 1 มี.. เป็นต้นไป เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัล สามารถรับเงินรางวัลได้ง่ายขึ้น

มีค่าธรรมเนียมต่ำ 1% โดยผู้ถูกรางวัลสลากสามารถฝากเงินได้ทันที โดยได้นำพนักงานประจำสาขาอบรมหลักสูตรการให้บริการจ่ายเงินรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปก่อนหน้านี้

สำหรับผู้ซื้อสลากที่ถูกรางวัล สามารถนำสลากมาขึ้นรางวัลที่ ธ... ทุกสาขา ได้เกือบทุกรางวัล (ยกเว้นรางวัลที่ 1) ประกอบด้วย รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3, รางวัลที่ 4, รางวัลที่ 5 และรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

โดย ธ...จะทำการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียว ไม่สามารถจ่ายเงินรางวัลย้อนหลังได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตรา 0.5-1% ของมูลค่าเงินรางวัล

สาขาของ ธ... มีการตรวจสอบสลากด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมในเรื่องการให้บริการจ่ายเงินรางวัลโดยเฉพาะ ช่วยบรรเทาปัญหาการนำสลากฯ ปลอมมาขึ้นเงินรางวัล ช่วยให้ผู้ซื้อสลากฯ ได้รับความสะดวกในการขึ้นรางวัล ลดรายจ่ายค่าขึ้นรางวัลจากพ่อค้ารับซื้อรางวัล อีกทั้งสามารถฝากเงินรางวัลเข้าบัญชีหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ที่ ธ... สาขานั้นได้ทันที ส่งเสริมการออมให้กับลูกค้าปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ให้สามารถฝากเงินกับ ธ... ได้ง่ายยิ่งขึ้น

แต่สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 หรือผู้ที่ถูกรางวัลงวดก่อนหน้านี้ ยังคงต้องนำสลากฯ ไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น G ถนนสนามบินน้ำ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี เช่นเดิม ในวันจันทร์ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 . (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ซึ่งตามกฎหมายผู้ถูกรางวัลสลากฯ จะต้องมาขึ้นรางวัลภายใน 2 ปี ไม่เช่นนั้นจะขาดอายุและไม่สามารถขึ้นรางวัลได้อีก และเงินรางวัลจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ขอแนะนำให้ผู้ซื้อสลาก ตรวจสอบรางวัลผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานสลากฯ อย่างรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวเอง

Source