เปิดรายได้ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ปี 62 ทะลุ 571,110 ล้านบาท เตรียมขยาย 700 สาขาในปีนี้

Photo : Shutterstock
ซีพี ออลล์เปิดผลประกอบการ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ปี 2562 มีรายได้รวม 571,110 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 คิดเป็น 8.3% กำไรสุทธิ 22,343 ล้านบาท เติบโต 6.8%

เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

ผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 124,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

เป็นผลจากกลยุทธ์การขยายสาขา และการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตมาจากการพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค เช่น ร่วมกับสถาบันการเงิน 7 สถาบันให้บริการรับฝาก-ถอน (Banking Agent) ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และการให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ All Café

ในปีนี้มีการกำหนดเป้าเปิดสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น 700 สาขาอีกด้วย

Source