“ร้านขายยาไร้เภสัชกร” จ่ายยาจีนรักษาผู้ป่วย COVID-19 ภายใน 5 วินาที ลดปัญหาขาดแคลนคน

นครอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัส COVID-19 เตรียมเปิด “ร้านขายยาไร้พนักงาน” เพื่อแจกจ่ายยาแพทย์แผนจีน (TCM) โดยอัตโนมัติแก่ผู้ติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเหลยเสินซาน

บริษัท ซูโจว ซินเฮิง ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด (Suzhou XinHeng Automation Technology) ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออก เป็นผู้พัฒนาร้านขายยาอัจฉริยะ ที่มีขนาดกว้าง 0.6 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.6 เมตร และใช้พื้นที่รวม 1.2 ตารางเมตร

ลู่ไห่อิง ประธานบริษัทฯ เผยว่า ร้านขายยาจีนไร้พนักงานดังกล่าวเป็นฉบับย่อส่วนของร้านขายยาจีนอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่บริษัทพัฒนาก่อนหน้านี้ มีเป้าหมายสร้างร้านขายยาอัจฉริยะและเหมาะสมกับสถานการณ์พิเศษในอู่ฮั่นยิ่งขึ้น

เครื่องจักรของร้านขายยาสามารถแจกจ่ายยาสมุนไพรเพื่อการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 48 รายการ โดยลู่เสริมว่า “สามารถแจกจ่ายยาจีน 1 ชุดภายในเวลา 5 วินาที”

ร้านขายยาจีนไร้พนักงานยังช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนเภสัชกรในโรงพยาบาลหลายแห่ง สามารถให้บริการผู้ป่วยราว 1,100 รายต่อวัน ทดแทนการทำงาน 24 ชั่วโมงของเภสัชกร 60 คน