รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการฉุกเฉินกู้วิกฤตไวรัส COVID-19 มูลค่า 15,000 ล้านเยน

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติชุดมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งการควบคุมสกัดโรค รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ชุดมาตรการดังกล่าวมูลค่าราว 15,000 ล้านเยน ประกอบด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คือ

  • สร้างระบบที่สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ ที่กรุงโตเกียว ให้สามารถเพิ่มจำนวนตัวอย่างการตรวจทดสอบการติดเชื้อต่อหนึ่งครั้งให้มากขึ้น รวมทั้งจะเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจทดสอบที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ 83 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น
  • เร่งความพยายามที่ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติแห่งชาติ และสถาบันอื่นๆ ให้พัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
  • ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งสถานที่รองรับผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนทางการเงินที่จำเป็น
  • พัฒนาชุดตรวจหาเชื้ออย่างง่าย ยาต้านไวรัสและวัคซีน โดยร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน การตรวจโรค และการรักษาพยาบาล
  • ออกเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อให้เข้ารับการรัหษาในสถานพยาบาลเฉพาะ คือ
  1. บุคคลทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัว มีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไปติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป
  2. ร่างกายอ่อนเพลีย หายใจลำบาก
  3. สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ รับการฟอกไต ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน ยาต้านมะเร็งรับคีโมบำบัด หากมีอาการต่อเนื่องตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปก็ให้ติดต่อศูนย์ได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางการเงิน เพื่อช่วยเหลือโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงอย่างมาก

สนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่มีแผนจะลงทุนอย่างเร่งด่วนในการผลิต เพื่อชดเชยกับอุปทานที่ชะงักงันของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากประเทศจีน

รวมทั้งจะให้เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย ไม่เกิน 30 ล้านเยนต่อสายการผลิต พร้อมเงินอุดหนุน 2 ใน 3 ของต้นทุน สำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ และ 3 ใน 4 ของต้นทุนสำหรับผู้ผลิตรายย่อย และรัฐบาลยังจะรับซื้อสินค้าคงคลังส่วนเกินด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่า หน้ากากอนามัยจะถูกส่งเข้าสู่ตลาดกว่า 100 ล้านชิ้นต่อสัปดาห์ และคาดว่าจะบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนลงได้

Source