“แอร์เอเชีย” ปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร ให้พนักงานลาหยุดไม่รับเงินเดือน มีผล 7 เดือน

รายงานข่าวจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า แอร์เอเชีย ปรับตัวสู้ผลกระทบจากสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยประกาศไม่มีการปรับลดพนักงาน แต่จำเป็นต้องลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงทุกคน ตั้งเเต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

รวมทั้งขอความร่วมมือจากนักบิน วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน เเละพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของแผนกต่างๆ สมัครใจใช้สิทธิ์ลางานอย่างน้อย 2- 5 วันต่อเดือน โดยไม่รับค่าตอบเเทน ซึ่งมีผลระยะสั้นตั้งเเต่มีนาคม-กันยายน 2563 เพื่อลดต้นทุนของบริษัท และรักษาสภาพคล่องของกระเเสเงินสด

รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สายการบินสามารถให้บริการผู้โดยสารทุกคนได้ และดูเเลพนักงานของเราทุกคนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

Source