ส่องประกัน COVID-19 คนแห่ซื้อยอดทะลัก เบี้ยต่ำสุดมีตั้งแต่ 99 บาท

ส่องกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19 ในตลาด คนไทยแห่ซื้อยอดล้น ซื้อหลักร้อยคุ้มครองหลักล้าน คุ้มครอง 1 ปี ทิพยประกันภัยกวาดลูกค้าถึงเซเว่น อีเลฟเว่น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและระยะสุดท้ายของชีวิต รายอื่นออกกรมธรรม์แบบ เจอ-จ่าย-จบ ตรวจพบรับเงินก้อนไปเลย เบี้ยต่ำสุดมีตั้งแต่ 99 บาท บางบริษัทเพิ่มสิทธิความคุ้มครองให้ลูกค้าเดิม ส่วนคนมีประกันสังคมได้รับความคุ้มครอง

ประกัน COVID-19 ยอดทะลัก

ดูเหมือนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วนทั้งทางตรงและอ้อม แต่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน พบว่า มีธุรกิจและกิจการบางประเภทได้รับผลบวกจากสถานการณ์ดังกล่าว

ขณะนี้ธุรกิจประกันได้ออกกรมธรรม์คุ้มครองโรคไวรัสโควิด-19 มาเสนอขายหลายค่าย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 99 บาทสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ

ค่ายที่ออกกรมธรรม์ ทิพยประกันภัย ประกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) เจอ จ่ายแต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1 แสนบาท ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุด 1 ล้านบาท เบี้ยเริ่มต้น 150-850 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน อายุรับประกัน 1-99 ปี ผู้ทำประกันต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนการทำประกันภัย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จำกัดการซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

นอกจากนี้ ทางทิพยประกันภัยยังออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ เสนอขายกรมธรรม์ “ประกันภัยโควิด-19” ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเซเว่น อีเลฟเว่น แพ็กเกจเริ่มต้นเพียง 117 บาทต่อปี หรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุด 770,000 บาท และสามารถใช้แต้ม All member แลกซื้อ แยกเป็น 2 รูปแบบ

แผน 1 เบี้ย 117 บาท/คน/ปี ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล 7,000 บาท อยู่ในภาวะโคม่า 70,000 บาท ใช้แต้ม All member 11,700 แต้ม

แผน 2 เบี้ย 711 บาท/คน/ปี ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท อยู่ในภาวะโคม่า 700,000 บาท ใช้แต้ม All member 71,100 แต้ม สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ความคุ้มครองรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นดังนี้ ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศจีน ใน 14 วันที่ผ่านมา (นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันแรก) และไม่รับประกันผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงที่เคยนอนโรงพยาบาล โรคเบาหวาน โรคกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน และ/หรือกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือโรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก)

เจอ-จ่าย-จบ

นอกจากนี้ ยังมีกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยไวรัสโคโรนา …เจอ จ่าย จบ… พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) เบี้ยประกัน 250 บาท/คน/ปี วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ 50,000 บาท และเบี้ยประกัน 450 บาท/คน/ปี วงเงินคุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ 100,000 บาท

เงื่อนไข อายุรับประกัน 1-99 ปี ผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนการทำประกันภัย คำว่าถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา และกำหนด 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับ

บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยออก “ประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)” เบี้ยเริ่มที่ 99 บาท ตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรกรับ 15,000 บาท และแถมความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1) 4,000 บาท และค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2,000 บาท และยังมีแผนอื่นให้เลือกเบี้ยประกัน 199 บาท 299 บาท และ 499 บาท เมื่อตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 รับเงินสูงสุด 100,000 บาท และแถมประกันอุบัติเหตุและค่าปลงศพให้ตามวงเงินของเบี้ยประกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกันต่อปี 299 บาท วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท พร้อมเงื่อนไขสะดวกไม่ต้องตรวจสุขภาพ

อ่านรายละเอียดให้ดี

แหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต กล่าวว่า ในตลาดประกันโควิด-19 ที่เสนอขายกรมธรรม์ใหม่ มีทั้งแบบตรวจเจอว่าติดเชื้อ COVID-19 แล้วจ่ายเต็มจำนวนวงเงินตามที่ระบุไว้ หรือมักที่เข้าใจกันง่ายๆ ว่า “เจอ จ่าย จบ” กับอีกรูปแบบหนึ่งคือจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง และจ่ายให้อีกกรณีป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นของทิพยประกันภัย ที่จำหน่ายกรมธรรม์ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และที่บริษัท รวมถึงจำหน่ายผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 มีหลายแผนความคุ้มครองให้เลือกและต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อน บางแห่งมีเงื่อนไขไม่รับประกัน เช่น เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน แต่บางแห่งแม้จะเพิ่งกลับมาจากจีนก็สามารถทำประกันได้ หรือบางค่ายอาจแถมความคุ้มครองจากอุบัติเหตุมาให้ด้วย ตรงนี้ผู้ที่สนใจต้องนำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจ

กรมธรรม์รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีความกังวลกับโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากไข้หวัด (Covid-19) ตัวนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ทำประกันใดๆ ไว้เลย การซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ติดไว้เพื่อความอุ่นใจ หรือซื้อเพื่อเป็นตัวเสริมกับประกันที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น บางแห่งมีค่าชดเชยพักรักษาตัวรายวันให้อีก

“สำหรับผู้ที่มีประกันสังคมสามารถใช้สิทธิของท่านในการตรวจรักษาได้ตามที่ท่านระบุสถานพยาบาลไว้ หากฉุกเฉินเข้าสถานพยาบาลรัฐที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมได้ 242 แห่ง หรือผู้ที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพอยู่แล้ว ผู้ออกกรมธรรม์บางแห่งได้เพิ่มสิทธิในการคุ้มครองหรือให้ค่าชดเชยต่างๆ จาก COVID-19 แล้วหลายราย เช่น เมืองไทยประกันชีวิต แนะนำให้ลองตรวจสอบกับบริษัทประกันที่ท่านได้ทำไว้”

คาดว่าจะมีบริษัทประกันอื่นทยอยออกความคุ้มครองไวรัส COVID-19 ออกมาอีกตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การสนับสนุน ส่วนจะซื้อกรมธรรม์เหล่านี้หรือไม่ เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล กรมธรรม์คุ้มครองเฉพาะโรคภายใต้สถานการณ์นี้เป็นการจ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครอง 1 ปี ส่วนใหญ่แล้วมักใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน แต่ผู้ซื้อต้องไม่ผิดเงื่อนไขของผู้ออกกรมธรรม์หรือไม่เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงเงื่อนไขข้ออื่นๆ

Source