“สุเมธ ดำรงชัยธรรม” ดีดีการบินไทย ประกาศลาออกจากตำแหน่ง มีผล 11 เมษายน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า สุเมธ ดำรงชัยธรรม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการบริษัทแล้ว

โดยทางการบินไทยได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจากที่มีการประชุมบริษัท ได้ทราบว่าสุเมธ ดำรงชัยธรรมได้ยื่นหนังสือขอลาออก

โดยคณะกรรมการได้มีมติให้ลาออกได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ปัจจุบันสุเมธอายุ 54 ปี ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ส่วนตำแหน่งกรรมการบริษัท ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 – 26 เม.ย. 2562 และวาระที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน

สำหรับเหตุผลในการลาออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด