กรุงปักกิ่งเริ่มใช้ลิฟต์ “ควบคุมด้วยเสียง” ลดความเสี่ยง COVID-19

โรงพยาบาลไห่เตี้ยนในกรุงปักกิ่งของจีน เริ่มใช้งานลิฟต์โดยสารที่ควบคุมด้วยเสียง เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อข้าม (cross-infection) ท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักงานซินหัวรายงานว่า ระบบลิฟต์โดยสารควบคุมด้วยเสียงพัฒนาโดยซาวด์เอไอ (SoundAI) บริษัทเทคโนโลยีในปักกิ่ง ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาทิ การรู้จำเสียงและการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้โดยสารควบคุมลิฟต์โดยไม่ต้องกดปุ่ม

ระบบดังกล่าวเข้าใจภาษาจีนกลาง และภาษาท้องถิ่นอีก 8 ภาษา พร้อมระบบวิดีโอคอลและตรวจจับสถานการณ์ผิดปกติอย่างอัจฉริยะ โดยสามารถทำงานคู่ขนานกับอุปกรณ์ดั้งเดิมของลิฟต์ จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างหรือปุ่ม

ปัจจุบันระบบลิฟต์โดยสารควบคุมด้วยเสียงถูกทดสอบในโรงพยาบาลหลายแห่งของปักกิ่ง รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งที่ 3 ด้วย