“การบินไทย” ประกาศยกเลิกเที่ยวบินยุโรป-เอเชียแปซิฟิกทั้งหมด จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.

การบินไทย ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากยุโรปทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 63 และเที่ยวบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่ 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 63

ข้อมูลจากเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากการบินไทย ดังนี้

“เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางหลายประการและการห้ามการเดินทางอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID—19 ทั่วโลก การบินไทยขอแจ้งการระงับการบินชั่วคราวของสายการบินไทย ดังนี้

1. เที่ยวบินจากยุโรปทั้งหมด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
2. เที่ยวบินจากภูมิภาคนี้ รวมถึงสิงคโปร์ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

ในการนี้ เที่ยวบิน TG 410 ของวันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 21.15 น. จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายจากสิงคโปร์

ทั้งนี้ การบินไทยพร้อมจะปรับเปลี่ยนการจองเที่ยวบินของผู้โดยสารชาวไทยที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย และจะอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าเที่ยวบินนั้นจะมีกำหนดเดินทางเมื่อใดก็ตาม นอกจากนี้ การบินไทยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้กับผู้โดยสารชาวไทยด้วย”

จากการสำรวจเพิ่มเติม พบว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินของการบินไทย โดยแจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่า

“สายการบินไทยนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยได้รับแจ้งจากส่วนกลางเมื่อสักครู่ ให้ทำการบินเส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงฮานอย-กรุงเทพฯ วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เป็นวันสุดท้าย และนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะไม่มีเที่ยวบินนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และกรุงฮานอย – กรุงเทพฯ อีกจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

เพื่อลดภาระคนไทยที่ต้องเดินทางกลับประเทศด่วนในเที่ยวบินเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไปตั้งเคาน์เตอร์ที่ท่าอากาศยานนครโฮจิมินห์คู่กับเคาน์เตอร์ check-in ของการบินไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ท่านเตรียมใบรับรองแพทย์ fit to fly มาที่ท่าอากาศยานโดยสามารถรับใบรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ท่าอากาศยานครับ

สรุปขั้นตอนที่ต้องทำสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางด่วนคืนนี้

1. สำรองบัตรโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินในบัตรโดยสารเดิม ด้วยตนเอง
2. ขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุถ้อยคำว่า Fit to fly จากโรงพยาบาล/คลินิกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำท่านแล้วในก่อนหน้านี้
3. ขอให้ท่านมาที่ท่าอากาศยานตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป แล้วขอใบรับรองของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่เคาน์เตอร์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
4. ไป check-in ที่เคาน์เตอร์ของการบินไทย (เคาน์เตอร์ check-in ปิดเวลา 19.30 น.)

Source