เครือ MBK ประกาศ “ยกเว้นค่าเช่า” ถึง 30 เม.ย. 63 ให้กับร้านค้าที่ถูกปิดชั่วคราว

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ให้กับร้านค้าที่ถูกปิดชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

เครือเอ็ม บี เค ส่งข่าวประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้า 4 แห่งของเครือที่ต้องปิดชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ตามข้อความประกาศดังนี้

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ โดยกรุงเทพมหานครมีประกาศขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง

ซึ่งศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ในการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าที่ต้องปิดบริการไม่สามารถดำเนินธุรกิจในช่วงที่ศูนย์การค้าฯ ปิดชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ทางศูนย์ฯ จะยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้ร้านค้าที่เข้าหลักเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด

ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ขอส่งกาลังใจให้ทุกท่าน เราจะร่วมกันผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 22.00 น.”