สรุปมาตรการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าของ CPN ร้านอาหารต้องงดไลน์ “บุฟเฟต์” ก่อน

CPN หรือเซ็นทรัลพัฒนา เปิดมาตรการควบคุมความสะอาด และเตรียมพร้อมเปิดศูนย์การค้าจากการคลายล็อกดาวน์ แต่รอฟังประกาศจากทางรัฐบาลทุกเมื่อ

CPN ได้แถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดศูนย์การค้า เมื่อทางรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ โดยได้พาสื่อมวลชนจำลองสถานการณ์จริงภายในศูนย์การค้า มีมาตรการรัดกุมเพื่อควบคุมความสะอาด

ไฮไลต์ 75 มาตรการเสริมของร้านค้าแต่ละประเภท ภายในศูนย์การค้าของ CPN สำหรับการเปิดให้บริการเมื่อประกาศคลายล็อกดาวน์ แบ่งเป็น 8 กลุ่มด้วยกัน

ร้านอาหาร

 • จัดโต๊ะให้นั่งเยื้องกัน และห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และทำสัญลักษณ์การนั่งให้ชัดเจน
 • ทำ Table Shield ฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร
 • หม้อต้ม หรือปิ้งย่าง และอุปกรณ์ทาน ต้องใช้ 1 ชุด/คน พร้อมช้อนกลางแต่ละบุคคล
 • ยกเลิกการให้บริการบุฟเฟต์ หรือสลัดบาร์ เปลี่ยนเป็นสั่งจากพนักงานเท่านั้น
 • ให้ร้านค้าจัดพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านไปจุด Pick up ที่ทางศูนย์เตรียมไว้เท่านั้น
 • ห้างวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารไว้ล่วงหน้า หรือหากวางต้องมีวัสดุหุ้มให้ถูกสุขอนามัย
 • การวางโชว์สินค้าอาหาร ควรจัดวางไว้ในตู้ปิด
 • เข้มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
 • สำหรับอาหาร Take away ทุกกล่อง ต้องระบุชื่อร้าน และสาขา ชื่อ และอุณหภูมิของผู้ทำอาหารติดบนกล่องอาหาร
 • สำหรับโซน Groove ให้ใช้มาตรการเดียวกับร้านอาหาร
 • ส่งเสริมการจองร้านอาหารล่วงหน้า

ร้านแฟชั่น

 • มีมาตรการที่ชัดเจนในการลองเสื้อผ้า ได้แก่ ผ้าคลุมศีรษะขณะลอง หรือแยกเสื้อผ้าที่ลองแล้ว เพื่อนำไปฆ่าเชื้อด้วยแสง UV
 • การลองรองเท้า ทางร้านจะต้องมีถุงเท้าเพื่อให้ลูกค้าใส่ก่อนลอง และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ห้องลองเสื้อผ้าก่อนและหลัง
 • ทำความสะอาดสินค้า ก่อนและหลังลองทุกครั้ง เช่น แว่นตา
 • จัดระเบียบการเข้าคิวแคชเชียร์ และจุดบริการต่างๆ กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร
 • ทำ Cashier Shield ที่โต๊ะแคชเชียร์ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์
 • จัดระยะห่างให้ลูกค้าขณะเลือกสินค้า โดยตีตารางที่พื้น เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

ร้านเสริมความงามต่างๆ

 • ลูกค้าต้องกรอกแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
 • นัดหมายล่วงหน้า เพื่อควบคุมปริมาณที่ลูกค้าเข้ารับบริการ หรือจัดคิวการให้บริการ เพื่อควบคุมปริมาณลูกค้า
 • จัดที่นั่งรอ เว้นระยะ 1-2 เมตร
 • จัดเก้าอี้ทำผม สระผม ทำเล็บ เก้าอี้นวดให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทำสัญลักษณ์ที่เก้าอี้ให้ชัดเจน
 • ให้บริการใช้เวลาไม่เกิด 2 ชั่วโมง เช่น สระผม ตัดผม เท่านั้น
 • งดบริการนวด และหัตถการบางอย่างที่ใกล้ชิดลูกค้ามากเกินไป
 • งดการสนทนาขณะให้บริการ
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องให้บริการ และอุปกรณ์ก่อน และหลังใช้งานทุกครั้ง
 • งดเว้นบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ เช่น อุปกรณ์แต่งหน้า
 • ถุงมือเจ้าหน้าที่ใช้กับลูกค้า 1 คน/ 1 ครั้ง และใช้แล้วทิ้งเท่านั้น
 • อุปกรณ์ที่ใช้ให้บริการ ต้องทิ้งในขยะติดเชื้อเท่านั้น

ร้าน Specialty / Technology / Financial Service

 • กำหนดเส้นทางเดินของลูกค้าในร้านค้า เช่น ร้านมือถือ
 • จัดระเบียบการเข้าคิวแคชเชียร์ และจุดบริการต่างๆ กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร
 • สำหรับอุปกรณ์ Demo ต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าสัมผัสทันที

ร้านตู้มือถือ / ซุ้มร้านค้า

 • กำหนดการจัดคิว และมีสัญลักษณ์เว้นระยะอยู่ข้างหน้าตู้ห่าง 1-2 เมตร
 • ถ้าหน้าร้านไม่มีพื้นที่ ให้ทางร้านแจกบัตรคิว พร้อมเบอร์โทรลูกค้า แล้วให้ลูกค้านั่งรอที่ Rest Area ที่ทางศูนย์จัดให้
 • อุปกรณ์ Demo ต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากที่ลูกค้าสัมผัสทันที

โรงภาพยนตร์

 • ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งแถวเว้นแถว นั่งเว้นห่างทุก 2 ที่นั่ง จำกัดที่นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง/โรง
 • ทำความสะอาดบริเวณเบาะ และจุดสัมผัสต่างๆ หลังจบทุกรอบฉาย
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในโรงด้วยนำยาฆ่าเชื้อ หรือเปิดเครื่องทำ Ozone ฆ่าเชื้อทุกวัน หลังปิดรอบฉายในช่วงกลางคืนวันละ 1 ครั้ง
 • พนักงานต้องใส่ถุงมือ หากใกล้ชิด หรือสัมผัสกับมือลูกค้า และขนมขบเคี้ยว

สถาบันกวดวิชา

 • ติดตั้งป้ายหน้าร้าน แจ้งการจำกัดจำนวนคนเข้าใชบริการ 1 คน/5 ตารางเมตร
 • จำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละคลาสเรียน
 • แนะนำให้สอนผ่านช่องทางออนไลน์
 • เสนอให้ผู้ปกครองเข้ามาที่ร้านค้าแค่ส่ง และรับเท่านั้น ไม่ควรนั่งคอย
 • พิจารณางดคลาสที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
 • รักษาระยะห่างระหว่างการเรียนการสอนตลอดเวลา 1-2 เมตร
 • ทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียน ก่อน และหลังคลาสทุกครั้ง

ศูนย์อาหาร

 • จัดระยะห่าง 1.5 เมตร ให้ลูกค้ายืนรอคิว ด้านหน้าแคชเชียร์ และบาร์น้ำ
 • จัดโต๊ะแยกแบบ 1 ที่นั่ง และเว้นระยะห่าง พร้อมทำสัญลักษณ์ที่โต๊ะ
 • จัดที่พักพนักงานแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing
 • ทำ Table Shield ฉากกั้นบนโต๊ะ สำหรับโต๊ะขนาดใหญ่ และที่นั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์
 • จัดทำแผงกั้นระหว่างพนักงานแต่ละร้านที่มีช่วงร้านต่ำกว่า 2 เมตร
 • หน้ากากผ้า และ Face Shield ต้องมีการทำความสะอาดทุกวัน
 • เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ เก้าอี้ และ Table Shield ทุกครั้ง ก่อน และหลังให้บริการ
 • เช็ดฆ่าเชื้อที่เคาน์เตอร์ร้านค้า บาร์น้ำ และแคชเชียร์ทุก 1 ชั่วโมง
 • เช็ดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหารทุกครั้ง ก่อน และหลังใช้บริการ และมีน้ำยาฆ่าเชื้อให้บริการที่จุดแลกบัตร
 • ภาชนะ ช้อนส้อม ต้องผ่านการล้างทำความสะอาด และอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนมากกว่า 90 องศาเซลเซียส
 • งดการวางช้อนส้อมในจุดให้บริการส่วนกลาง โดยให้พนักงานร้านค้าส่งช้อนส้อมให้ลูกค้าพร้อมอาหาร
 • งดวางเครื่องปรุง และเครื่องเคียงหน้าร้าน เปลี่ยนไปใช้บรรจุซองสำเร็จ หรือให้พนักงานร้านค้าตักให้
 • ขอความร่วมมือลูกค้านำภาชนะเก็บที่จุดคืนภาชนะด้วยตนเอง เพื่อลดการสัมผัส