CPN เปิดมาตรการคุมความปลอดภัย จำกัดคนเข้าห้าง 5 ตร.ม./คน เตรียมพร้อมคลายล็อกดาวน์

CPN หรือเซ็นทรัลพัฒนา เปิดมาตรการควบคุมความสะอาด และเตรียมพร้อมเปิดศูนย์การค้าจากการคลายล็อกดาวน์ แต่รอฟังประกาศจากทางรัฐบาลทุกเมื่อ มีแผนแม่บท 5 ประการ เพื่อรับมือความปลอดภัย ได้ทดลองที่สาขานครศรีธรรมราช มีทราฟฟิกเข้าห้างราว 25% 

แผนแม่บท 5 ข้อ ครอบคลุมทุก Journey ของลูกค้า

CPN ได้แถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดศูนย์การค้า เมื่อทางรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ โดยได้พาสื่อมวลชนจำลองสถานการณ์จริงภายในศูนย์การค้า มีมาตรการรัดกุมเพื่อควบคุมความสะอาด

โดยที่ CPN ได้ร่างแผนแม่บทเพื่อรับมือกับความปลอดภัย ครอบคลุมในเรื่องของการคัดกรองทั้งพนักงาน ลูกค้า ลดความแออัดภายในศูนย์ จำกัดคนเข้าห้าง รวมถึงมีการทำความสะอาดทุกจุด ในระยะเวลาที่ถี่ยิบ เป็นการสร้างความมั่นใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคลายล็อกดาวน์ของทางรัฐบาล

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ CPN ได้วางแผนในการจำกัดจำนวนคนเข้าอยู่ที่ 1 คน/5 ตารางเมตร ยกตัวอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีพื้นที่ราว 320,000 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุด 65,000 คน/วัน จากปกติที่เซ็นทรัลเวิลด์มีทราฟฟิกเฉลี่ยที่ 120,000-150,000 คน/วัน

วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า

“ในระหว่างที่สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศยังไม่แน่นอนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ริเริ่มการจัดทำแผนแม่บท เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด และทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าของเราปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อตอบรับ New Normal หรือพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่สงวนสิทธิ์ในแผนงานนี้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินกิจการค้าปลีกของประเทศ และกำหนดบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคม”

โดยแผนแม่บทั้ง 5 ข้อ ได้แก่

 1. Extra Screening คัดกรองอย่างเข้มงวด
 • ลูกค้า และสวมหน้ากากตลอดเวลา
 • บริการจำหน่ายหน้ากากผ้าราคา 20 บาท หากลูกค้าไม่ได้นำมา

 • เตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้ทั่วศูนย์ และทุกร้านค้า
 • วัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์ฯ และทุกร้านค้า

 • หากลูกค้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และหากเป็นพนักงานให้หยุดปฏิบัติงานทันที
 • บริการพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้า
พรมฆ่าเชื้อโรค
 • พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield และสวมถุงมือ
 • มีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man
 • วัดอุณหภูมิพนักงานทุก 3 ชั่วโมง พร้อมป้ายแสดงผลการวัด
 1. Social Distancing ลดความแออัด
 • จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้า และทยอยเข้า ไม่เกิน 1 คน ต่อ 5 ตร.ม.
 • แยกช่องทางเข้า และทางออกคนละประตู ไม่ให้เดินสวนกัน
 • ร้านค้า และพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟต์-บันไดเลื่อน-ห้องน้ำ ต้องรักษาระยะห่าง 5-2 ม. ทุกจุด

 • จัดคิวขณะรอ และมีพื้นที่นั่งคอย สำหรับร้านค้า และ Delivery man
 • มีฉากกั้นแบ่งส่วนครบครันด้วย 5 Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter Shield / Cashier Shield
 • ทำสัญลักษณ์ หรือตีตารางกำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร เช่น ในลิฟต์ และห้องน้ำ

 • เว้นระยะห่างบันไดเลื่อน 2 ขั้น
 • เว้นระยะทุกจุดในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น Rest Area และทุกร้านค้า
 • ร้านอาหารจัดโต๊ะที่นั่งเยื้องกัน ห้างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ทำสัญลักษณ์การนั่งชัดเจน
 1. Safety Tracking ติดตามเพื่อความปลอดภัย
 • มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานในศูนย์ และร้านค้าย้อนหลัง 14 วัน ก่อนเปิดศูนย์ฯ และทุกวันก่อนเริ่มงาน
 • สำหรับอาหาร Takeaway ทุกกล่อง ต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา และเวลา พร้อมชื่อและอุณหภูมิของผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหาร

 1. Extra Cleaning สะอาดทุกจุดสัมผัส
 • เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที ทั้งศูนย์การค้า และทุกร้านค้า
 • ฆ่าเชื้อหลังปิดศูนย์ฯ พร้อมทำ Big Cleaning ทุกสัปดาห์
 • บริการฆ่าเชื้อ UV-C ที่ถุงสินค้าก่อนกลับบ้าน

 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหาร / บัตรจอดรถทุกใบ
 • มีมาตรการพิเศษสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละหมาด ห้องลอง ห้องเรียน และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนและหลังใช้บริการ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาที
 • แยกขยะหน้ากากจากขยะทั่วไป
 1. Touchless Experience ลดการสัมผัส
 • ส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-payment
 • บริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า
 • จัดพนักงานเปิดปิดประตูศูนย์การค้า และร้านค้า
 • กดลิฟต์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัส (Buttonless)

นำร่องเมืองคอน ทราฟฟิกเข้า 25%

CPN ได้นำแผนนี้ใช้กับการเปิดศูนย์การค้าที่ “นครศรีธรรมราช” มาแล้ว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้เปิดศูนย์การค้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา และยังมีการเปิดโรบินสันอีก 4 สาขา

หลังจากได้ทดลองใช้มาตรการนี้ที่เมืองคอน ก็พบว่ามีลูกค้ากลับมาใช้บริการราว 25% ของทราฟฟิกในช่วงเวลาปกติ พฤติกรรมเป็นไปตาม New Normal เพราะยังมีความกังวลอยู่ มาศูนย์การค้าเพื่อมาทำธุระ ใช้เวลาไม่นาน อาจจะใช้เวลาอยู่ในศูนยเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมง จากปกติใช้เวลานานกว่านี้

ในส่วนของร้านค้า หรือผู้เช้ากลับมาเปิดให้บริการ 80% ยกเว้นในส่วนของโรงภาพยนตร์ และบริการที่ทางรัฐบาลสั่งปิดให้บริการชั่วคราวก่อน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือร้านค้า หรือพันธมิตรนั้น วัลยาบอกว่า มีการ “เก็บค่าเช่า” ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว มีการลดค่าเช่า 25-100% แต่ละร้านจะช่วยเหลือไม่เท่ากัน ร้านเล็กจะช่วยเหลือมากกว่า รายใหญ่ก็ช่วยเหลือน้อยกว่า

วัลยายืนยันว่าหลังจากที่เปิดศูนย์การค้าแล้ว ก็ยังจะลดค่าเช่าให้คู่ค้าเหมือนเดิม จนกว่าร้านค้าจะกลับมาขายได้เหมือนเดิมปกติ