“เกรต้า ธันเบิร์ก” บริจาคเงินรางวัลด้านการเคลื่อนไหว 1 แสนเหรียญ ช่วย Unicef รับมือ COVID-19

(Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
เกรต้า ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ได้ออกแคมเปญร่วมกับมูลนิธิ Human Act ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาและขจัดปัญหาความยากจนในประเทศเดนมาร์ก เพื่อสนับสนุนยูนิเซฟในการรับมือกับวิกฤต COVID-19 และช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการขาดแคลนอาหาร การเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ความรุนแรง และการหยุดเรียน

เกรต้า กล่าวว่า “เช่นเดียวกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดของโวรัสโคโรนาถือเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทุกคนทั้งในตอนนี้และในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ฉันขอเชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมาร่วมมือกับฉันในการสนับสนุนยูนิเซฟเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ เพื่อช่วยปกป้องชีวิตและสุขภาพของเด็กๆ และช่วยให้พวกเขาได้เรียนอย่างต่อเนื่อง”

ในแคมเปญนี้ เกรต้า และมูลนิธิ Human Act ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ (6.5 ล้านบาท) ให้แก่ยูนิเซฟ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเงินรางวัลด้านการเคลื่อนไหวระดับโลกจำนวน 100,000 เหรียญที่เกรต้าได้รับเมื่อเร็วๆ นี้ จากมูลนิธิ Human Act และอีก 100,000 เหรียญสหรัฐที่มูลนิธิ Human Act สมทบเพิ่มเติม

เงินบริจาคที่ได้จากแคมเปญนี้จะนำไปสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของยูนิเซฟในการรับมือกับ COVID-19 เช่น การแจกจ่ายสบู่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เครื่องใช้เพื่ออนามัย อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ชุดข้อมูลการดูแลตนเองให้ปลอดภัย และการสนับสนุนอื่นๆ ด้านสาธารณสุข

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รายงานขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า เด็กเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้จำนวนเด็กที่เสียชีวิตอาจจะไม่มาก แต่ความเป็นอยู่ของเด็กๆ ทุกช่วงวัยต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งในทางเชิงสังคมและเศรษฐกิจ

Volunteers carry down UNICEF donated supplies in an emergency warehouse of the Hubei Charity Foundation in Wuhan, the epicenter of the COVID-19 outbreak, on 18 March 2020. UNICEF delivered around US$2 million worth of hospital equipment and personal protective equipment to Hubei Province to aid its response to COVID-19.

ยูนิเซฟได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในการลดการแพร่ระบาด และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก ได้แก่

  • ช่วยให้เด็ก สตรี และกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เข้าถึงสิ่งของและบริการต่างๆ ที่จำเป็น
  • เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการล้างมือที่ถูกต้องให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น
  • สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่างๆ ด้านการจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ชุดกาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย เครื่องช่วยหายใจ และยารักษา
  • สนับสนุนการจัดการเรียนทางไกลแก่เด็กที่ต้องหยุดเรียน
  • ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
  • ช่วยให้เด็กๆ ทั่วโลกยังคงได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง