“ฮ่องกง” แจกหน้ากากอนามัยฟรี หนา 6 ชั้น มีทองแดงต้านแบคทีเรีย ใช้ซ้ำได้ ส่งถึงบ้าน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบซักทำความสะอาดที่คิดค้นขึ้นเองแก่ผู้มีถิ่นพำนักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เซวียหย่งเหิง (Sit Wing-hang) รัฐมนตรีกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของฮ่องกง แถลงข่าวว่าหน้ากากอนามัย “ซียู แมสก์” (CU Mask) มีส่วนประกอบของทองแดงต้านแบคทีเรีย แผ่นกรองเปลี่ยนได้ ความหนา 6 ชั้น และใช้ซ้ำได้ 60 ครั้ง

เซวียกล่าวว่า สถาบันวิจัยสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฮ่องกง (HKRITA) เป็นผู้พัฒนาหน้ากากรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการออกแบบจากงานนิทรรศการนวัตกรรมนานาชาติเจนีวา (Geneva International Exhibition of Inventions)

ผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในฮ่องกงสามารถยื่นขอรับหน้ากากอนามัยดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลฮ่องกงภายในระยะเวลาราว 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. เป็นต้นไป และหน้ากากจะถูกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

เซวียเสริมว่ารัฐบาลยังจะจัดสรรหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนระดับอนุบาล และประถมโดยตรงภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อรับประกันว่าเด็กๆ จะมีหน้ากากสวมใส่เมื่อกลับมาเรียนหนังสือ โดยนักเรียนในฮ่องกง 550,000 คน จะได้รับหน้ากากคนละ 2 ชิ้น

นอกจากนั้นจะมีการจัดสรรหน้ากากอนามัยอีกส่วนหนึ่งแก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ผู้พิการ และคนไร้บ้านอีกด้วย