‘SF’ ยืนยันไม่ขึ้น ‘ค่าตั๋ว’ แม้เหลือที่นั่ง 25% พร้อมออก 4 มาตรการ #ดูแลด้วยใจ

นี่ถือเป็นวันแรกที่ ‘โรงภาพยนตร์’ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากต้องปิดตัวไปเกือบ 3 เดือน ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ในเครือ ‘SF’ ก็ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง พร้อมกับออกมาตรการ #ดูแลด้วยใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งลูกค้าและพนักงาน

คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟจะไม่มีการปรับราคาบัตรชมภาพยนตร์ขึ้น แม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากจำนวนรอบฉายที่ลดลง เพราะต้องปิด 21.00 น. และจากการลดที่นั่งเหลือเพียง 25% เนื่องจากเอสเอฟไม่มีนโยบายผลักภาระต้นทุนให้กับลูกค้า เช่นเดียวกับในสภาวะปกติที่ยังคงฉายหนังและให้บริการแม้จะมีผู้ชมเพียงคนเดียว

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังกังวลว่าหลังจากนี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายหรือไม่เอสเอฟยืนยันว่าค่ายภาพยนตร์ทุกค่ายยังพร้อมสนับสนุนและนำภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าฉาย รวมถึงมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อีกหลายเรื่องที่จะทยอยเข้าฉายตลอดทั้งปีแน่นอน

“ที่ผ่านมาทุกธุรกิจและทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องให้กำลังใจกันและกันปรับตัวและช่วยเหลือกันเพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ สำหรับเอสเอฟแม้เราจะไม่มีรายได้เลยตลอดเกือบ 3 เดือน แต่เรายังยืนยันที่จะรักษาและดูแลพนักงานของเราทุกคน เช่นเดียวกับการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เราเข้าใจว่าความกังวลของลูกค้าไม่ใช่เรื่องผิด เพราะหน้าที่ของทุกคนก็ยังต้องช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาด แต่เป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า”

พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ พร้อมเปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการ #ดูแลด้วยใจ ซึ่งประกอบด้วย

1.การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยบริเวณ

-โรงภาพยนตร์ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

-ลงทะเบียนเมื่อใช้บริการผ่านระบบไทยชนะหรือลงชื่อและข้อมูลติดต่อทุกครั้ง

-กำหนดจุดยืนรอคิวและจุดนั่งรอชมภาพยนตร์เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

-มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทุกจุดอย่างทั่วถึง

-พนักงานท่าความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

2.การจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม

-ส่งเสริมการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อลดการสัมผัส

-เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Kiosk) บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์จะเปิดให้บริการเว้นตู้เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล

-รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบัตรเอสเอฟพลัสและ E-Payment เพื่อลดการสัมผัสกรณีชำระเงินด้วยเงินสดจะต้องใช้ถาดรับและทอนเงิน

3.การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในโรงภาพยนตร์

-ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการก่อนเข้าชมภาพยนตร์ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

-กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจนและให้ทยอยเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสม

-กำหนดระยะห่างของการนั่งชมภาพยนตร์โดยมีการเว้นที่นั่งระหว่างชมภาพยนตร์

-พนักงานดูแลระบบปรับอากาศภายในโรงภาพยนตร์เพื่อตรวจสอบให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ

-ทำการอบฆ่าเชื้อตัวยโอโซนภายในโรงภาพยนตร์หลังปิดให้บริการทุกวัน

-พนักงานทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์ทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเปลี่ยนผ้ารองศีรษะที่เก้าอี้ก่อนรอบฉายทุกรอบ

4.การดูแลพนักงาน

-พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาสำหรับพนักงานที่ต้องใกล้ชิดลูกค้าจะสวมใส่ Face Shield และถุงมือด้วย

-มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวันหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอจะต้องหยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที