“กัมพูชา” แจงข้อกำหนด ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศต้องเสียค่าใช้จ่าย COVID-19 เองทั้งหมด

(photo by Andrew Aitchison / In pictures via Getty Images)
รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวต่างชาติสำหรับการทดสอบเชื้อไวรัส COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ การกักตัวเพื่อสังเกตโรค และบริการรักษาในประเทศ

กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงกัมพูชาจะต้องทำให้แน่ใจว่าเงินฝากของพวกเขานั้นครอบคลุมการชำระค่าบริการ ซึ่งในประกาศที่ออกมานั้นมาพร้อมกับรายการค่าธรรมเนียมสำหรับบริการต่างๆ ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางถึงกัมพูชา พวกเขาจะถูกส่งตัวจากสนามบินไปยังศูนย์พักรอเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และต้องรอผลตรวจอยู่ที่ศูนย์นั้น โดยมีค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์ต่อวัน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

หากผู้โดยสารคนใดมีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก ผู้โดยสารที่เหลือในกลุ่มเดียวกัน จะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และพวกเขาแต่ละคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 100 ดอลลาร์ต่อการตรวจหาเชื้อ 1 ครั้ง และ 84 ดอลลาร์ต่อวัน สำหรับค่าโรงแรมหรือที่พักกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตโรค อาหาร บริการซักรีดและทำความสะอาด แพทย์ และบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศชี้แจงยังระบุอีกว่า ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่ละคน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์ต่อการทดสอบหาเชื้อ 1 ครั้ง (ทดสอบสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง) และ 225 ดอลลาร์ต่อวัน สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล บริการรักษาทางการแพทย์ อาหาร และบริการซักรีดและทำความสะอาด

ในกรณีเสียชีวิตจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเผาศพอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์

ส่วนการออกใบรับรองสุขภาพสำหรับ COVID-19 ชาวต่างชาติจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์ สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และ 30 ดอลลาร์สำหรับใบรับรอง

ปัจจุบันกัมพูชามียอดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 126 คน โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 124 คน และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 2 คน ตามคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุข

Source