“ญี่ปุ่น” เตรียมเปิดให้นักธุรกิจ 4 ชาติเข้าประเทศวันละ 250 คน แต่มีเงื่อนไขสุดเข้มงวด

(Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
รัฐบาลญี่ปุ่นจะเปิดรับนักธุรกิจจาก 4 ชาติ รวมถึงประเทศไทย เข้าประเทศได้สูงสุด 250 คนต่อวัน แต่ว่ามีเงื่อนไขในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 รวมทั้งติดตามเส้นทางการเดินทาง ส่วนนักท่องเที่ยวต้องรออีกนาน

4 ประเทศที่ได้รับพิจารณาให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ คือ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดโควต้าสูงสุดประมาณ 250 คนต่อวัน หรือราว 7,500 คนต่อเดือน หากแต่มีเงื่อนไขที่เข้มงวดดังนี้

  • เป็นผู้เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรืองานเทคนิค
  • ต้องมีผลการตรวจ PCR ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง และจะเมื่อเดินทางถึงสนามบินญี่ปุ่นจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง หากผลไม่ติดเชื้อ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องกักตัว 2 สัปดาห์
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ PCR ฝั่งประเทศต้นทาง ผู้เดินทางจ่ายเอง ส่วนการตรวจที่สนามบินญี่ปุ่นกำลังพิจารณาว่าใครเป็นผู้จ่าย
  • ต้องแจ้งข้อมูลที่พักและแผนการเดินทาง สถานที่ต่างๆ ที่จะไป โดยรัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลพิกัดสถานที่และการเดินทาง
  • รัฐบาลอาจห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ แท็กซี่ รถบัส ต้องจัดหาพาหนะในการเดินทางส่วนตัว

เงื่อนไขเหล่านี้เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความจำเป็นทางธุรกิจสามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ ส่วนคนกลุ่มอื่น เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือแม้แต่คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น ยังไม่มีมาตรการออกมา

คาดว่าจะเริ่มเปิดประเทศให้ผู้มีคุณสมบัติตามนี้เข้าญี่ปุ่นได้อย่างเร็วที่สุดราวเดือนกรกฎาคม ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย สิทธิฟรีวีซ่ายังคงถูกระงับอยู่ และตามแนวทางของรัฐบาลญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าญี่ปุ่นได้ เมื่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว

Source