iGoogle Artist Campaig

google เชื่อมโยงโลกอินเทอร์เน็ตกับโลกศิลปะ และเพิ่มประสบการณ์การค้นหาให้ใกล้ชิดกับคนไทยมากขึ้น โดยการเปิดตัว “iGoogle Artist Campaign” ที่ถูกออกแบบโดย 8 ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง อาทิ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล จิราธร จิรประวัติ คุณชัย ราชวัตร อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ ปราบดา หยุ่น ให้ผู้ใช้ igoogleได้ เลือกได้ด้วยตัวเอง

iGoogle Artist Campaign from Positioning Magazine on Vimeo.