“นครชัยแอร์” เปิดบริการรถยนต์เช่าขับ! รับ New Normal ในการเดินทาง ประเดิมในกทม.

นครชัยแอร์ปรับตัวสู้ศึก COVID-19 เปิดบริการใหม่ “NCA Car Rental” ให้บริการรถยนต์เช่าขับ ใช้ TOYOTA PRIUS Hybrid เริ่มต้นวันละ 1,500 บาท ตอบรับไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบ New Normal ในการเดินทาง

เมื่อธุรกิจรถทัวร์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นครชัยแอร์ต้องปรับตัว ปรับบริการยกใหญ่ ล่าสุดได้เปิดตัวบริการใหม่ เป็นการให้เช่ารถยนต์รายวัน เป็นการตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal ที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งยังเป็นการหารายได้เพิ่มด้วย

บริการรถยนต์เช่าขับจะเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ก่อน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ใช้รถยนต์ TOYOTA PRIUS Hybrid ระบบเครื่องยนต์ไฮบริดจ์ สามารถช่วยลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ด้านความปลอดภัย ได้มีการติดตั้ง GPS ทุกคัน มีการตรวจเช็คสภาพรถประจำวันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รถพร้อมใช้งานทันที ทำความสะอาดก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

บริการรถเช่า NCA Car Rental ผู้เช่าต้องมี 25 – 60 ปี โดยเตรียมเอกสารในการเช่า ได้แก่

1. บัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ Passport (สำหรับชาวต่างชาติ)

2. ใบอนุญาตขับขี่ (สำหรับคนไทย) หรือ ใบขับขี่สากล (สำหรับชาวต่างชาติ)

3. บัตรเครดิต สำหรับชำระค่าเช่ารถและวางเงินประกัน โดยกำหนดให้ทำสัญญาเช่ารถครั้งละไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่เกิน 5 วัน กรณีต้องการเช่าเกิน 5 วัน ต้องนำรถมาคืนและทำสัญญาเช่าฉบับใหม่

4. ผู้เช่าสามารถใช้รถได้ในรัศมี 200 กิโลเมตร จากจุดรับรถ และติดต่อรับ-คืนรถได้ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขากรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และคืนรถภายในเวลา 22.00 น.

5. กรณีที่ผู้เช่าต้องการขยายเวลาเช่ารถเพิ่ม ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาคืนรถ

6. ค่าบริการวันละ 1,500 บาท โปรโมชั่นลูกค้านครชัยแอร์ เพียงแสดงตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ รับส่วนลด 50% เหลือเพียง 750 บาทต่อวัน และสำหรับลูกค้าทั่วไป รับส่วนลด 30% เหลือเพียง 1,050 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มวันนี้ – 30 กันยายน 2563