“ฮุนเซน” ไฟเขียวคลับบาร์คาราโอเกะในกัมพูชา ปรับเป็นร้านอาหาร สร้างรายได้ช่วง COVID-19

Photo : Shutterstock
กัมพูชาอนุญาตให้สถานบันเทิง และร้านคาราโอเกะทุกแห่งทั่วประเทศปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร หลังต้องปิดกิจการลงชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

“เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีงานทำสร้างรายได้ เทศบาลเมืองพนมเปญอนุญาตให้เจ้าของกิจการสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะเปิดกิจการได้ แต่พวกเขาต้องเปลี่ยนสถานที่ให้เป็นร้านอาหาร” ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนจากสถานบันเทิงเป็นร้านอาหารนั้นจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตจากศาลาว่าการกรุงพนมเปญ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า สถานบันเทิง และร้านคาราโอเกะทั่วประเทศสามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งหากสถานที่เหล่านั้นปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร

“แต่พวกเขาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19”

กัมพูชาประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จนถึงปัจจุบันกัมพูชามียอดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 141 คน โดยมีผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายแล้ว 131 คน

Source