ขั้นตอนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 15 ก.ค. นี้ ลดราคาที่พักสูงสุด 3,000 บาท

จากกรณี ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 .. – 31 .. 63 ซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นการเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขให้อยู่ในโครงการเดียว

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร โฮมสเตย์ สถานที่ท่องเที่ยว โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ในวันที่ 10 ..นี้ ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ที่ทางธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการจัดทำไว้ โดยแนะให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีบลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ

แพกเกจเราเที่ยวด้วยกัน เป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการสนับสนุนค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตรา 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา 40% โครงการจำกัดจำนวนสิทธิอยู่ที่ 5 ล้านห้อง โดยประชาชนแต่ละคนสามารถจองได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน ผ่านช่องทางโดยตรงของโรงแรมก็ได้ หรือจองผ่านบริการจองที่พักตั๋วเครื่องบินออนไลน์ (OTA) ที่เข้าร่วมรายการ

ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน โดยผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็กเอาต์ สามารถนำไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา

ในวันที่ 10 ..นี้ เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาดูรายชื่อ พร้อมค้นหาโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 ..นี้ โดยแนะให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก รีบลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อรองรับมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนเราเที่ยวด้วยกัน ทางรัฐบาลได้กำหนดคุณสมบัติของประชาชน และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมใช้สิทธิที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันที่ 15 ..นี้ โดยมีขั้นตอนลงทะเบียนดังนี้

คุณสมบัติของประชาชนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
  • อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าต้องใช้สิทธิในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง ซึ่งการลงทะเบียนขอแนะนำให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเตรียมไว้

สำหรับ 7 ขั้นตอน ลงทะเบียน “www.เราเที่ยวด้วยกัน.com” มีดังนี้

  1. ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน.com (เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับไม่เกิน 3 วัน)

2. ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง (หากมีอยู่แล้ว สามารถใช้ต่อได้เลย)

3. จองโรงแรมไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน (เมื่อวางแผนท่องเที่ยวเรียบร้อย ให้จองโรงแรมได้หลายช่องทาง เช่น จองผ่านโรงแรมโดยตรง, Agoda, Traveloka เป็นต้น)

4. จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง 60% ของค่าห้อง (ไม่สามารถยกเลิกได้) (สามารถจ่ายด้วยหลายวิธี เช่น การโอนเงิน, เครดิตการ์ด)

5. CHECK IN เช็กอิน (จะได้รับ E-Voucher 600 บาท/คืน เวลา 17.00 . ของทุกวันที่เราเช็กอิน ซึ่งจะได้รับสูงสุด 5 คืน)

6. CHECK OUT เช็กเอาต์ (E-Voucher จะหมดอายุในเวลา 24.00 . ของวันที่เช็กเอาต์)

7. ได้รับเงินคืนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านเป๋าตัง กรอก BOOKING NO. ใน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้รับสิทธิ 2 คน/ห้อง กำหนดโอนเงินทุกวันที่ 15 และวันที่ 30