ไวสุด! จีนจดสิทธิบัตรวัคซีน COVID-19 ฉบับแรกแล้ว

วัคซีน covid-19
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนได้อนุมัติการจดสิทธิบัตรฉบับแรกของจีนสำหรับวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แล้ว

หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลีแห่งจีน รายงานว่าสิทธิบัตรฉบับนี้เป็นของทีมวิจัยสถาบันวิทยาการทหาร และบริษัทแคนซิโน ไบโอโลจิกส์ อิงก์ ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงของจีน

ทีมวิจัยนำโดย นายพลหญิง เฉิน เวย นักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหาร สังกัดสถาบันวิทยาการทหาร ได้พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม โดยใช้อะดีโนไวรัสที่ไม่สมบูรณ์และผ่านการดัดแปลงมาเป็นตัวนำพา

ในเดือนมีนาคม วัคซีนตัวนี้กลายเป็นวัคซีนตัวแรกในประเทศจีนที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่การทดลองทางคลินิก

บทคัดย่อของสิทธิบัตรระบุว่า วัคซีนตัวนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งในหนูและหนูตะเภาทดลอง ทั้งยังสามารถกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในเซลล์ กระแสเลือด และกระแสน้ำทั่วร่างกายได้ดีในช่วงเวลาสั้นๆ ท้ายที่สุดคือวัคซีนตัวนี้สามารถถูกผลิตในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19

รายงานระบุว่าวัคซีนตัวนี้เสร็จสิ้นการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน

ความคืบหน้าของการทดลองวัคซีน COVID-19 ของจีนอีกตัว คือ วัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนาโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอู่ฮั่น ภายใต้บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNBG) ในเครือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์แห่งอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เผยการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนโรค COVID-19 ชนิดเชื้อตายของ Sinopharm และสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น

ผลการวิจัยพบว่า วัคซีนกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในกลุ่มอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

รายงานการวิจัยยังประเมินความปลอดภัยของวัคซีน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากการรับวัคซีน โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณที่ฉีด รองลงมาคืออาการไข้ ซึ่งอาการทั้งสองอย่างนี้ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง