“กรุงไทย” แต่งตั้ง “ไปรษณีย์ไทย” เป็น Banking Agent ผนึกจุดให้บริการรวม 13,000 แห่ง

ธนาคารกรุงไทย ได้แต่งตั้งให้ไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น
ธนาคารกรุงไทยได้แต่งตั้งให้ไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้สะดวกยิ่งขึ้น

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า

“ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าไม่จำกัดเพียงที่สาขา หรือช่องทางหลักของธนาคารเท่านั้น การร่วมมือทางธุรกิจโดยแต่งตั้งไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ”

โดยจุดให้บริการของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร 1,014 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัติอีกกว่า 10,000 จุด ทำให้ธนาคารมีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการฝากเงินสด โดยไม่ต้องใช้สมุดบัญชี ตั้งแต่ 1 บาท-50,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 3,600 ล้านบาท และบริการรับชำระค่าปรับจราจร จากใบสั่ง หรือใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM มียอดการทำธุรกรรมแล้วกว่า 114 ล้านบาท

ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันศึกษาพัฒนารูปแบบและต่อยอด เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินใหม่ๆ ได้แก่ ถอนเงินผ่านเครื่อง EDC และ QR Code ได้ทุกธนาคาร เติมเงินบัตร M-Pass ติดตั้งเครื่อง “e-KYC” เทคโนโลยีการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงิน โครงการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้บริการรับชำระภาษี จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งรายการทรัพย์สิน ใบแจ้งภาษีและใบแจ้งเตือนให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น การพัฒนาระบบรับชำระเงินในเว็บไซต์ Thailandpostmart และแอปพลิเคชัน Wallet@Post ให้เชื่อมโยงกับ Krungthai NEXT ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกจ้างของไปรษณีย์ไทย เช่น การขอเอกสารรับรองเงินเดือน เป็นต้น