จีนค้านหนักกรณี “อินเดีย” สั่งแบน 118 แอปพลิเคชันจีน

(Photo by Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images)
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่าจีนมีความกังวล และคัดค้านกรณีอินเดียประกาศห้ามการใช้งานแอปพลิเคชันสัญชาติจีน จำนวน 118 รายการ

“ฝ่ายอินเดียได้ใช้แนวคิดความมั่นคงของชาติโดยมิชอบ และดำเนินมาตรการที่กีดกันและเลือกปฏิบัติกับผู้ประกอบการชาวจีน ตลอดจนละเมิดกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องขององค์การการค้าโลก (WTO)” เกาเฟิง โฆษกกระทรวงฯ แถลงข่าวออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 2 ก.ย. อินเดียประกาศห้ามการใช้งานแอปพลิเคชันสัญชาติจีนในประเทศ จำนวน 118 รายการ โดยอ้างว่าแอปฯ เหล่านั้น “บั่นทอนอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพของอินเดีย รวมทั้งกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ”

เการะบุว่าการกระทำของรัฐบาลอินเดียไม่เพียงแต่ทำร้ายสิทธิ และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนและผู้ให้บริการชาวจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคชาวอินเดีย และสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของประเทศในฐานะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

“จีนเรียกร้องฝ่ายอินเดียแก้ไขแนวทางปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง” เกากล่าว พร้อมย้ำว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศเป็นแบบได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย อีกทั้งอินเดียควรพยายามสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และเป็นธรรมสำหรับนักลงทุนและผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่างๆ จากจีนด้วย