“ดิสนีย์แลนด์” ในสหรัฐฯ ประกาศปลดพนักงาน 28,000 คน เซ่นพิษ COVID-19

Photo : Shutterstock
บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ โค เจ้าของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ประกาศปลดพนักงานประมาณ 28,000 คน ที่ทำงานในแผนกสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในสหรัฐฯ หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐฯ

แถลงการณ์ของบริษัท ดิสนีย์ ระบุว่า 2 ใน 3 ของพนักงานที่ถูกลอยแพครั้งนี้ เป็นพนักงานที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลา คือเป็นพนักงานพาร์ตไทม์

สำหรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก ทำให้ดิสนีย์ต้องปิดสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก ตั้งแต่ไวรัสเริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

แม้สวนสนุกดิสนีย์แลนด์บางแห่งได้เริ่มกลับมาเปิดใหม่แล้ว แต่ยังเปิดแบบจำกัด ไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อสกัดการระบาดของ COVID-19

Source