“ญี่ปุ่น” เดินหน้าปลดล็อกเศรษฐกิจ ยกเลิกกักตัวนักธุรกิจ และคนกลับจากต่างประเทศ

Photo : Shutterstock
รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณางดเว้นข้อกำหนดกักตัวดูอาการโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางด้านธุรกิจ และผู้มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ยกเว้นนักท่องเที่ยวและผู้ไม่เคยมีวีซ่าระยะยาวในญี่ปุ่นมาก่อนจะต้องกักตัวเหมือนเดิม

โยชิฮิเดะ ซูงะ นายกฯญี่ปุ่น ระบุว่า การกักตัว 14 วันเป็นอุปสรรคสำคัญในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การยกเลิกข้อกำหนดนี้จะช่วยฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง

การพิจารณาผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศจะมีขึ้นภายในเดือนนี้เป็นอย่างเร็ว โดยจะนำมาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และในช่วงแรกจะจำกัดจำนวนของผู้ที่จะได้รับการงดเว้นในแต่ละวัน

นักธุรกิจและผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องยื่นแผนกิจกรรมในญี่ปุ่น โดยระบุว่ามีแผนจะไปเยือนที่ใด รวมทั้งระบุสถานที่พัก สถานที่ทำงาน นอกจากนี้จะไม่สามารถใช้ขนส่งสาธารณะเป็นเวลา 14 วันหลังจากมาถึงญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือสถานะผู้พำนักอาศัยระยะกลางและระยะยาว (วีซ่า 90 วันขึ้นไป) เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม แต่นักท่องเที่ยวทั้งหมดยังไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ในขณะนี้ โดยคาดว่าญี่ปุ่นจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้ราวเดือนเมษายนปีหน้า โดยมีข้อกำหนดว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19

ญี่ปุ่นยังกลับมาเปิดการเดินทางเพื่อธุรกิจให้แก่เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เพิ่มเติมจากหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ที่เปิดการเดินทางของกลุ่มธุรกิจ ครอบครัว และผู้ที่ทำงานในญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้

รัฐบาลญี่ปุ่นจะพิจารณาที่จะปรับลดระดับการเตือนการเดินทางให้บางประเทศ และดินแดนที่อยู่ในระดับ 3 คือหลีกเลี่ยงการเดินทางทั้งหมดมาเป็นระดับ 2 คือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่สำคัญจำเป็นนอกจากนี้ ก็ยังมีแผนที่จะยกเลิกการห้ามเข้าประเทศให้แก่ผู้คนจากกลุ่มประเทศ และดินแดนเหล่านี้ด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และฟื้นการเดินทางระหว่างประเทศ ด้วยการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆ ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ตามท่าอากาศยานต่างๆ

Source