“เซินเจิ้น, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้” ครองแชมป์ 3 อันดับแรก ศักยภาพแข่งขันสูงสุดในจีน

Photo : Shutterstock
ไชน่าเดลี เผยรายงานเกี่ยวกับเมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดในจีน ฉบับที่ 18 ได้รับการเผยแพร่โดย Chinese Academy of Social Sciences และ Economic Daily เมื่อวันที่ 22 .. เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบแบบหลายมิติของ 291 เมือง

รายงานในปีนี้ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบแบบหลายมิติของ 291 เมือง ได้สร้างดัชนีความสามารถในการแข่งขันใหม่ 5 รายการ ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและดัชนีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนเพื่อจัดอันดับ 291 เมือง

เซินเจิ้น, ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ครอง 3 อันดับแรก ในรายการการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

เมืองที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดในจีน ตามลำดับได้แก่ เซินเจิ้น, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้, ปักกิ่ง, กวางโจว, ซูโจว, ไทเป, หนานจิง, อู่ฮั่น และอู่ซี

Source